Kulturalni zbuntowani

"Kontrrewolucja Kulturalna"

Nie burzenie, a odbudowanie. Taki właśnie cel postawili sobie propagatorzy Kontrrewolucji Kulturalnej – kampanii społecznej, zapoczątkowanej przez Teatr Groteska w Krakowie, która ma na celu przywrócenie rangi i należnego miejsca kulturze wysokiej w świadomości społecznej.

Zdaniem inicjatorów akcji od dłuższego czasu zaobserwować można, jak znikomą rolę w naszym społeczeństwie pełni kultura wysoka oraz wynikające z uczestnictwa w niej wartości oraz korzyści. Dlatego też Teatr Groteska pod wodzą dyrektora Adolfa Weltschka postanowił wprowadzić do społecznego obiegu różnorodne działania kulturalne, mające na celu ocalenie podstawowych wartości estetycznych i etycznych, które jak się wydaje, we współczesnej kulturze straciły rację bytu.

Krakowski teatr wraz z wieloma osobistościami świata kultury i nauki, postanowił wypowiedzieć „wojnę" takiemu postrzeganiu rzeczywistości, w którym brak miejsca dla sztuki wysokiej, w której literatura, teatr czy kino są wyraźnie marginalizowane, pomijane czy uważane za wręcz zbyteczne. W rozpoczynającej się kampanii społecznej pod nazwą Kontrrewolucja Kulturalna, krzewiciele wartości, które powinny być dla naszego społeczeństwa elementarne, a nie elitarne, pragną przede wszystkim aktywizować młodzież szkolną i akademicką do udziału w szeroko pojętej kulturze. Ma się to odbywać nie tylko poprzez spotkania z twórcami, dzielącymi się swoimi doświadczeniami, ale także poprzez zachęcenia do podejmowania własnych inicjatyw artystycznych, rozwijających jej pasje i zainteresowania.

W ramach projektu Teatru Groteska już 24 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Kod Mistrzów, którego gościem będzie reżyser teatralny i filmowy, Kazimierz Kutz. W kolejnych spotkaniach swój udział zapowiedzieli m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Karol Modzelewski, o. Leon Knabit, red. Janina Paradowska czy prof. Jerzy Sthur. Ponadto w obrębie Kontrrewolucji realizowanych zostanie szereg inicjatyw kulturalnych, takich jak Literacka Lista Przebojów, Piękni Kulturalni - spis powszechny ludzi kulturalnych oraz Legion Kultury. Pomysłodawcy projektu chcą także wyróżnić i docenić pedagogów, którzy zasłużyli się w propagowaniu działalności kulturalnej wśród młodzieży oraz przyznać tytuł Szkoły z Kulturą, placówkom realizującym najpełniej idee kontrrewolucjonistów.

Organizatorzy kulturalnej rewolucji chcą udowodnić, iż kultura jest ponad podziałami, że łączy, a nie dzieli, stąd jej hasło przewodnie - „Inteligenci wszystkich opcji łączmy się!"

Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny Katowice
21 lutego 2014

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...