Kulturalni zbuntowani

"Kontrrewolucja Kulturalna"

Nie burzenie, a odbudowanie. Taki właśnie cel postawili sobie propagatorzy Kontrrewolucji Kulturalnej – kampanii społecznej, zapoczątkowanej przez Teatr Groteska w Krakowie, która ma na celu przywrócenie rangi i należnego miejsca kulturze wysokiej w świadomości społecznej.

Zdaniem inicjatorów akcji od dłuższego czasu zaobserwować można, jak znikomą rolę w naszym społeczeństwie pełni kultura wysoka oraz wynikające z uczestnictwa w niej wartości oraz korzyści. Dlatego też Teatr Groteska pod wodzą dyrektora Adolfa Weltschka postanowił wprowadzić do społecznego obiegu różnorodne działania kulturalne, mające na celu ocalenie podstawowych wartości estetycznych i etycznych, które jak się wydaje, we współczesnej kulturze straciły rację bytu.

Krakowski teatr wraz z wieloma osobistościami świata kultury i nauki, postanowił wypowiedzieć „wojnę" takiemu postrzeganiu rzeczywistości, w którym brak miejsca dla sztuki wysokiej, w której literatura, teatr czy kino są wyraźnie marginalizowane, pomijane czy uważane za wręcz zbyteczne. W rozpoczynającej się kampanii społecznej pod nazwą Kontrrewolucja Kulturalna, krzewiciele wartości, które powinny być dla naszego społeczeństwa elementarne, a nie elitarne, pragną przede wszystkim aktywizować młodzież szkolną i akademicką do udziału w szeroko pojętej kulturze. Ma się to odbywać nie tylko poprzez spotkania z twórcami, dzielącymi się swoimi doświadczeniami, ale także poprzez zachęcenia do podejmowania własnych inicjatyw artystycznych, rozwijających jej pasje i zainteresowania.

W ramach projektu Teatru Groteska już 24 lutego odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Kod Mistrzów, którego gościem będzie reżyser teatralny i filmowy, Kazimierz Kutz. W kolejnych spotkaniach swój udział zapowiedzieli m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Karol Modzelewski, o. Leon Knabit, red. Janina Paradowska czy prof. Jerzy Sthur. Ponadto w obrębie Kontrrewolucji realizowanych zostanie szereg inicjatyw kulturalnych, takich jak Literacka Lista Przebojów, Piękni Kulturalni - spis powszechny ludzi kulturalnych oraz Legion Kultury. Pomysłodawcy projektu chcą także wyróżnić i docenić pedagogów, którzy zasłużyli się w propagowaniu działalności kulturalnej wśród młodzieży oraz przyznać tytuł Szkoły z Kulturą, placówkom realizującym najpełniej idee kontrrewolucjonistów.

Organizatorzy kulturalnej rewolucji chcą udowodnić, iż kultura jest ponad podziałami, że łączy, a nie dzieli, stąd jej hasło przewodnie - „Inteligenci wszystkich opcji łączmy się!"

Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny Katowice
21 lutego 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...