Lalki z Wielką Rewolucją w tle. W Warszawie

"Sprawa Dantona. Samowywiad" - reż. Magdalena Miklasz - Teatr Malabar Hotel

Teatr Malabar Hotel zaprezentuje na Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego "Sprawę Dantona. Samowywiad" w reżyserii Magdaleny Miklasz. Najbliższy spektakl 9 stycznia o godzinie 19.00.

Spektakl oparty jest na dramacie Stanisławy Przybyszewskiej "Sprawa Dantona", na jej listach adresowanych m.in. do Iwi Bennet, Heleny Barlińskiej i Leona Schillera oraz obrazach rewolucji. Pomyślany został jako rodzaj konfrontacji dramatopisarki z postaciami, które stwarza oraz z pamięcią zbiorową współczesnych o Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Forma przedstawienia opiera się na połączeniu planu żywego i teatru lalek.

(-)
Materiał Teatru
9 stycznia 2015

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Proces
Pia Partum
19 stycznia 2019 roku na scenie pojaw...