Lamus Teatralny

Historia i współczesność Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Serdecznie zapraszamy w piątek, 29 kwietnia o godz. 12.00 na ul. Radziwiłłowską 3 na oprowadzanie dziennikarzy i fotoreporterów po wnętrzach Lamusa Teatralnego, którego uroczyste otwarcie odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wszystkie pomieszczenia użytkowe Lamusa jak również zaplecze techniczne. Przedstawione zostaną ponadto główne założenia wystawy multimedialnej prezentującej fenomen sztuki teatru i rzemiosła teatralnego, oraz historię i współczesność Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


Projekt

Rewitalizacja i przebudowa zabytkowego budynku Magazynu Środków Inscenizacyjnych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 rozpoczęła się w styczniu 2015 roku. Inwestycję zapoczątkowało pozyskanie dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu województwa Małopolskiego na „Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod. - kan., c.o. i instalacji elektrycznych". Inwestycja ma na celu reaktywację tradycji i historii Teatru im. Juliusza Słowackiego, którego praktyki artystyczne od 120 lat wpisywały się w główny nurt dziejów polskiego i europejskiego teatru. Planowana inwestycja obejmuje w szczególności szereg działań konserwatorskich oraz modernizacyjnych. Umowę na rewitalizację należącego do Teatru Słowackiego budynku, dyrekcja Teatru im. J. Słowackiego podpisała z generalnym wykonawcą firmą AGA-Bauservice w styczniu 2015 roku. Oferta firmy została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji ww. projektu. Magazyn teatralnych środków inscenizacyjnych jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków. Według karty informacyjnej z tego Rejestru obiekt został wybudowany w 1896 roku według projektu architekta Rzymowskiego w stylu modernistycznym z elementami neogotyckimi w elewacji.

Założenia

Obiekt zostanie otwarty dla publiczności w czerwcu 2016. Według założeń Lamus Teatralny będzie pełnił funkcję kulturalno-edukacyjno-artystyczną, która przyczyni się do poprawy warsztatu i upowszechnienia wiedzy odbiorców, związanej z dziedzictwem kulturowym teatru polskiego. W odrestaurowanych wnętrzach budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3 będzie znajdował się magazyn środków inscenizacji, wypożyczalnia kostiumów i rekwizytów, profesjonalnie wyposażona sala prób i pracownie krawieckie. Oferta zostanie skierowana do osób zainteresowanych zakulisowym życiem teatru, jego historią oraz nowymi formami aktywności. Będą to pracownicy teatru, ludzie zawodowo zajmujący się kulturą, ale również osoby z zewnątrz tj. turyści, mieszkańcy Krakowa, pasjonaci teatru. Lamus Teatralny ma zamiar stać się instytucją wpisującą się w trend edukacyjny. Interaktywnie będzie angażować w szczególności młodych i najmłodszych odbiorców w najciekawsze zjawiska dawnego teatru. Działania o charakterze edukacyjnym będą wzbogacane muzealnymi zasobami placówki np. dawnymi kostiumami, rekwizytami, meblami itp. Jest to możliwe dzięki digitalizacji zbiorów i upowszechnieniu ich właśnie w formie cyfrowej. Oferta edukacyjna Lamusa Teatralnego zakłada odwrót od wszelkich form biernego konsumowania wiedzy, które w chwili obecnej ponoszą całkowite fiasko na rzecz aranżowania rozmaitych form uczestniczenia odbiorców w praktykach teatralnych i procesach tworzenia dzieła teatralnego. Konsumenci oferty będą mogli prześledzić oraz brać czynny udział w procesie powstawania spektaklu, a nawet na ów proces wpływać. W instytucji będzie działać otwarta sala prób, ale również będą organizowane wszelkiego rodzaju działania np. warsztaty, zabawy parateatralne, perfomance, spotkania z twórcami itp., które mające zapewnić ich uczestnikom żywy i bezpośredni kontakt z interesującymi zjawiskami dawnego życia teatralnego.

W ramach projektu powstanie nowoczesna edukacyjna ekspozycja multimedialna z elementami stałymi – artefaktami, która ma popularyzować i przybliżać zwiedzającym fenomen sztuki teatru i rzemiosła teatralnego, oraz – w podstawowym zakresie- historie i współczesność Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

(-)
Materiał Teatru
28 kwietnia 2016

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia