Legnicki teatr został laureatem najważniejszej nagrody kulturalnej w regionie

SILESIA za rok 2008

Legnicki teatr został laureatem najważniejszej nagrody kulturalnej w regionie. Na wczorajszej (18 czerwca) sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni postanowili, że Nagrodę Kulturalną SILESIA za rok 2008 w wysokości 100 tys. zł. otrzyma Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Nagrodzono realizowany od 15 lat pionierski projekt społeczno-artystyczny "Teatr, którego sceną jest miasto".

Nagrodę indywidualną (20 tys. zł) dolnośląscy radni przyznali niezależnemu wydawcy, twórcy najpierw podziemnego, a dziś legalnego wrocławskiego Wydawnictwa Profil, Antoniemu Janowi Wojtowiczowi. 

Legnicki teatr jest dopiero drugą instytucją wyróżnioną Dolnośląską Nagrodą Kulturalną SILESIA. Nagrodę za rok 2007 otrzymało Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz indywidualnie redaktor naczelny wrocławskiego pisma artystycznego Format profesor Andrzej Saj. 

W uzasadnieniu uchwały o przyznaniu SILESII Teatrowi Modrzejewskiej czytamy: 

"Legnica stała się miejscem realizacji pionierskiego i unikatowego w skali kraju projektu społeczno-artystycznego znanego w Polsce pod nazwą "Teatr, którego sceną jest miasto". Projekt teatralny oparty został na autorskiej idei odkrywania dla sztuki i adaptacji społecznej zapomnianych, często opuszczonych i zdewastowanych obiektów miejskiej infrastruktury. Dzięki swoim działaniom Teatr im Modrzejewskiej przywraca lokalnej społeczności i wybranym miejscom ich historię i dopisuje nową. Wszystko razem służy ocalaniu pamięci o historii, rewitalizacji zdegradowanych obiektów i aktywizacji kulturalnej mieszkańców Legnicy. Rozgłos i sukcesy artystyczne, jakie od wielu lat towarzyszą realizacji projektu, doskonale promuje miasto i region". 

Wniosek, który jeszcze w marcu br. wpłynął do kapituły zyskał wsparcie siedmiu legnickich organizacji pozarządowych. O przyznanie "Silesii" Teatrowi Modrzejewskiej wnosiły bowiem także: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej, Stowarzyszenie "Tarninów", Stowarzyszenie Kobiet "Babiniec", Stowarzyszenie Miłośników Legnicy "Pro Legnica", Stowarzyszenie "Kobiety Europy", Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych oraz Stowarzyszenie "Fabryka Twórczości" w Legnicy. 

Na marginesie 
O ile fakt przyznania teatrowi nie budził żadnych wątpliwości, to nasze pytanie o wysokość przyznanej nagrody (jej regulamin jest nieprecyzyjny i mówi, że nagroda dla instytucji wynosi "do 100 tys. zł") wywołało dziś spore zamieszanie wśród marszałkowskich urzędników. Wysokości nagrody nie byli pewni ani w wydziale kultury urzędu, ani w kancelarii sejmiku. - Faktycznie, w uchwale zabrakło zadania o wysokości nagrody. Proszę się jednak nie martwić. W zatwierdzonym preliminarzu jest 120 tys. zł na ten cel, a zatem jest pewne, że analogicznie jak w roku ubiegłym, będzie to 100 tys. zł dla instytucji i 20 tys. zł dla osoby - usłyszałem w biurze sejmiku. No to się nie martwię

Grzegorz Żurawiński
www.gazeta.teatr.legnica.pl
20 czerwca 2009

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia