Lekcja opery

"Opera i balet" - zeszyt edukacyjny Teatru Wielkiego

Teatr Wielki wydał zeszyt edukacyjny Opera i balet. Publikacja przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i pierwszych klas licealnych, nauczycieli, którzy znajdą tu pomysły ciekawych lekcji poświęconych sztuce i rodziców, dla których teatr odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wrażliwości dziecka.

Autorka Halina Guryn przedstawia historię, największe osobowości opery i baletu na świecie, omawia specyfikę obu gatunków scenicznych. Punktem odniesienia dla tych rozważań są spektakle z repertuaru Teatru Wielkiego, dzięki czemu można je obejrzeć, a przez to łatwiej zrozumieć treści zawarte w zeszycie. Czytelnicy dowiedzą się także, jak powstaje przedstawienie operowe i na czym polega praca poszczególnych twórców i realizatorów.

Niemal każdy artykuł zeszytu - jak w dobrym podręczniku - zaopatrzono w zadania, pytania i warsztaty (ćwiczenia), które są pomocne w przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy. Jednocześnie mogą być inspiracją dla nauczycieli do zaplanowania interesującej lekcji o sztuce. Celem projektu jest rozwijanie wrażliwości muzycznej, teatralnej i literackiej, rozwijanie kompetencji świadomego odbiorcy sztuki operowej i baletowej.

Zeszyt zostanie rozesłany bezpłatnie do szkół w regionie. Następnie szkoły odwiedzą przedstawiciele teatru, by zachęcić nauczycieli do udziału w programie edukacyjnym, którego bazą jest zeszyt Opera i balet. Uczniowie mogą zwiedzić teatr i przyjrzeć się pracy zatrudnionych tam osób. Trasa wycieczki wiedzie przez pracownie, garderoby, kulisy i scenę. Uczestnicy zobaczą z bliska kostiumy i scenografię. Będą mogli wziąć udział w próbie przedstawienia i spotkać się z artystami podczas warsztatów.

Aktywne uczestnictwo w programie pozwoli szkołom uzyskać prawo do specjalnych zniżek na spektakle.

Teatr Wielki zapowiada również rozpoczęcie programu edukacyjnego dla przedszkolaków Opera na poduchach. Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach łączących taniec, śpiew i grę na instrumentach. Celem zajęć będzie stworzenie miniprzedstawienia w prawdziwym teatrze. Spotkania prowadzone przez specjalistów zaplanowano dwa razy w miesiącu i w dwóch grupach wiekowych - 3 i 4 lata oraz 5 i 6 lat. Teatr Wielki zaprasza do współpracy przedszkola.

Więcej informacji: Małgorzata Drobniewska, tel.: 42 631 99 49, mdrobniewska@teatr-wielki.lodz.pl

(-)
reymont.pl
2 września 2010

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia