List do Donalda Trumpa

9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF

W związku z wizytą Prezydenta Donalda Trumpa, musieliśmy wprowadzić pewne zmiany w repertuarze naszego Festiwalu ITSelF i dostosować się do jego wizyty. Postanowiliśmy zatem zaprosić Prezydenta na nasz Festiwal. Wystosowaliśmy załączony list.

Warsaw, 27th June 2017

Mr. Donald Trump President of the United States of America

Dear Mr. President, We are thrilled to hear that you have chosen the vicinity of the Academy of Theatre to address the Polish people. We take it as a gesture of respect for Polish Theatre and the iTSelF Festival, happening on a very same date and marked by your great presence. You'd be delighted to know that at the time of your speech, a group of American actors from Lee Strasberg Studio in New York and Michigan University will be performing on stage during iTSelF Festival at our Academy. Moreover, less than quarter of a mile from your podium, candidates for musical theater faculty, will be singing unforgettable tunes from some of the best American musicals. Unfortunately, all the security measures imposed on the whole area left us with no hope for the audience but your secret service agents. Had we know this upfront, we would have rescheduled the festival for another date, but your visit, Mr. President took us by surprise. You see, Mr. President, we have respect for the purpose of your visit and address to the Polish nation like we have the utmost respect for the American culture. We expect no more than reciprocity and maybe small gratification for our own cultural efforts. Can we count on your support, Mr. President?

/-/Wojciech Malajkat/-/ Rector

___

Tłumaczenie:

Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan
Donald Trump
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

Szanowny Panie Prezydencie,

Z radością dowiadujemy się, że w bezpośrednim sąsiedztwie naszej Akademii Teatralnej przemówi Pan do narodu polskiego. Odbieramy to jako wyraz szacunku dla polskiego teatru i festiwalu ITSelF, który Pańska znakomita obecność w pobliżu tym samym uświetni.

Z pewnością ucieszy Pana, że w czasie Pańskiej przemowy grupa amerykańskich aktorów z nowojorskiego Lee Strasberg Studio oraz Uniwersytetu w Michigan będzie występować na scenie w ramach festiwalu ITSelF. Co więcej, niespełna ćwierć mili od Pańskiego podium, kandydaci na Wydział Aktorski będą wyśpiewywać niezapomniane melodie z najlepszych amerykańskich musicali. Niestety, środki bezpieczeństwa, którymi objęta zostanie wówczas okolica, sprawiają, że jedyną publicznością festiwalu będą mogli zostać agenci Pańskich służb bezpieczeństwa. Gdybyśmy zostali o tym uprzedzeni, przenieślibyśmy festiwal na inny termin, ale Pańska wizyta jest dla nas zaskoczeniem.

A zatem, Panie Prezydencie, odnosimy się z wielkim szacunkiem do celu pańskiej wizyty w Polsce, a także wysoce cenimy kulturę amerykańską. Nie oczekujemy zaś niczego więcej niż wzajemności i, być może, drobnej gratyfikacji dla naszych wysiłków kulturalnych. Czy możemy liczyć na Pańskie wsparcie?

(-)
Materiał organizatora
1 lipca 2017

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...