List otwarty

Teatr Polski we Wrocławiu

List otwarty Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog - Wrocław w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog - Wrocław solidaryzuje się z zespołem Teatru Polskiego we Wrocławiu, który wobec uzasadnionych obaw co do przyszłości tej sceny (wyrażanych już wcześniej m.in. w wypowiedziach Krystiana Lupy oraz w listach otwartych dyrektorów warszawskich teatrów, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich oraz Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie), a także w obronie jej dotychczasowego dorobku artystycznego postanowił podjąć akcję protestacyjną.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć nasze poważne obawy co do przyszłości Teatru Polskiego we Wrocławiu. W ciągu ostatnich lat powstały w nim liczne spektakle, które nie tylko stały się punktem wyjścia ważnych ogólnopolskich debat, ale także reprezentowały polski teatr za granicą, znacząco wpływając na jego wysoką pozycję w środowisku międzynarodowym. Teatr Polski we Wrocławiu ma wyjątkową wartość dla współczesnej polskiej kultury i powinien być otoczony szczególną troską nie tylko przez artystów i widzów, ale również decydentów mających wpływ na funkcjonowanie tej instytucji. Na szczególną pozycję Teatru wpływ miał zarówno ustępujący dyrektor Krzysztof Mieszkowski, jak i doskonały zespół aktorski. Trudnym do zaakceptowania wydaje nam się zatem wybór nowego dyrektora placówki bez konsultacji z zespołem artystycznym teatru. Narastający wokół teatru konflikt może doprowadzić do zaprzepaszczenia budowanego przez lata jego dorobku artystycznego. W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że wysoka pozycja wrocławskiego Teatru Polskiego w krajowym i międzynarodowym życiu teatralnym jest zasługą współtworzących ten teatr artystów. Nie możemy być głusi na ich protesty i apele. Decyzje dotyczące przyszłości tej sceny nie mogą być podejmowane bez konsultacji z zespołem, który poprzez swoją pracę zbudował jej silną pozycję.

Popierając protest zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu, chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że jego głos zostanie wysłuchany, a teatr ten nadal będzie mógł się rozwijać.

Z poważaniem:

Krystyna Meissner
Dyrektor artystyczny

Tomasz Kireńczuk
Kierownik programowy

(-)
Materiał nadesłany
31 sierpnia 2016

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia