List otwarty Andrzeja Seweryna

o sytuacji Teatru Polskiego w Warszawie

Pragnę powiadomić opinię publiczną i środowisko teatralne o aktualnej sytuacji Teatru Polskiego w Warszawie.

Prawie rok temu, 15.09.2009, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o powołaniu mnie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z dniem 1.09.2010 roku. Decyzję tę przyjąłem z powagą i poczuciem wielkiej odpowiedzialności, jak również z radością, że będę mógł spożytkować dla dobra publicznego moje wieloletnie doświadczenia polskie i zagraniczne. Radość moja była tym większa, że moje propozycje programowe spotkały się ze zrozumieniem i zdecydowanym poparciem władz Województwa, chociaż do dzisiaj nie podpisano ze mną żadnej umowy. W dniu 13.03.2010 na spotkaniu z zespołem artystycznym Teatru Polskiego przedstawiłem moją wizję przyszłości tej instytucji. Na konferencji prasowej w dniu 29.04.2010 powiadomiłem opinię publiczną i środowisko teatralne o konkretnych planach na sezon 2010/2011. Znane były tytuły sztuk, daty ich premier, ich reżyserzy, scenografowie i obsady aktorskie. Rozpoczęły się próby trzech sztuk zaplanowanych na ten sezon. Praca nad sezonem 2011/2012 jest już prawie zakończona. Przygotowania do obchodów 100-lecia Teatru Polskiego są w pełnym toku.

Na początku czerwca zostałem powiadomiony przez p.o. Dyrektora Teatru Marka Szyjko, że sytuacja finansowa Teatru Polskiego uniemożliwia jakiekolwiek nowe produkcje i stawia pod znakiem zapytania płynność finansową instytucji, a więc wypłaty pensji jej pracownikom w okresie od września do grudnia tego roku. Informacje te zostały potwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Ponieważ grozi mi utrata wiarygodności wobec reżyserów, aktorów, scenografów, z którymi przygotowałem sezony 2010/2011 i 2011/2012, których to program został zawieszony, ponieważ nie mogę wypełnić moich zobowiązań wobec artystów z Rosji, Francji, Anglii, Estonii, Białorusi, Mołdawii, Słowacji i Ukrainy, z którymi mieliśmy pracować budując europejską wspólnotę artystyczną, ponieważ nie mogę dopuścić do sytuacji, aby jakakolwiek część mojego planu artystycznego była realizowana kosztem pracowników Teatru, których wynagrodzenia są zagrożone, ponieważ nie powierzono mi misji ratowania Teatru Polskiego z zapaści finansowej, ale takie jego prowadzenie, które owocowałoby artystycznie i przynosiło dodatkowe dochody, w dniu 7.06.2010 skierowałem do Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego list, w którym poprosiłem o spowodowanie zawieszenia mojego powołania na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego do czasu, kiedy zostaną zapewnione warunki finansowe do realizacji powierzonych mi zadań. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na mój list.

Pragnę podkreślić, że nie podaję się do dymisji, nie rezygnuję z dyrekcji i jestem nadal gotów kontynuować prace nad kształtowaniem artystycznym Teatru Polskiego. 

Andrzej Seweryn
Materiał nadesłany
12 lipca 2010
Portrety
Andrzej Seweryn

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia