List otwarty artystów Teatru Wielkiego w Łodzi

Łódź, 5 czerwca 2017 r.

Szanowni Koledzy i Koleżanki, Drodzy Przyjaciele,

My, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda Wasza sytuacja. Przez lata tkwiliśmy w tej samej, szczęśliwie już dla nas zakończonej - dzięki nieprzedłużeniu umowy z Waszym obecnym dyrektorem naczelnym.

Dlatego szczerze i mocno popieramy Wasz protest przeciwko temu, by Wojciech Nowicki pozostał nadal dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza. Zgadzamy się i rozumiemy zarzuty, jakie stawiacie obecnemu dyrektorowi. Takie działania Waszej dyrekcji były i naszym doświadczeniem, a z ich konsekwencjami borykamy się do dziś.

Wiemy też jak trudno pracuje się, kiedy jest się poddawanym bezustannemu stresowi, zastraszaniu oraz permanentnemu mobbingowi. Brak zrozumienia dla artystów, przedmiotowe ich traktowanie oraz brak szacunku do wykonywanego przez nich zawodu jest cechą immanentną wspomnianego dyrektora.

Dlatego chcemy przekazać każdemu w Teatrze im. Stefana Jaracza, kto nie zgadza się z takim stanem rzeczy, słowa wsparcia. Przypominamy, że nam w Teatrze Wielkim udało się nie dopuścić do przedłużenia kontraktu p. Nowickiemu. Dlatego jesteśmy gotowi służyć Państwu, naszym Przyjaciołom i Artystom, których podziwiamy - radą i pomocą, byście nie byli dłużej skazani na toksyczną i niszczycielską działalność Waszego obecnego dyrektora naczelnego.

NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki przy Teatrze Wielkim w Łodzi,
NSZZ Pracowników Teatru Wielkiego w Łodzi,
Związek Artystów Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi

(-)
Informacja nadesłana
5 czerwca 2017

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia