List otwarty ws. Teatru Nowego

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi

List otwarty do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

z zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zmniejszeniu o blisko 15% (czyli o niemal osiemset tysięcy złotych) dotacji dla Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka. Niepokoi zwłaszcza fakt, że z pięciu łódzkich teatrów miejskich tylko ten jeden ma ponieść koszty kryzysu gospodarczego. To sytuacja kuriozalna, niespotykana w skali kraju.

Łódzki Teatr Nowy, teatr o wielkich tradycjach i znaczeniu w kulturze polskiej, od dwu dziesięcioleci (z krótkimi przerwami) znajduje się w stanie letargu artystycznego i organizacyjnego. W ostatnich latach, wskutek błędnych decyzji Pani poprzedników, stał się widownią wielu gorszących wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do upadku i stopniowej marginalizacji tej sceny w ogólnopolskim życiu teatralnym.

Krótka, nieco ponad roczna dyrekcja Zdzisława Jaskuły pokazuje jednak, że ta niekorzystna tendencja może zostać odwrócona. Wygaszone zostały przede wszystkim źródła wewnętrznych napięć i konfliktów, co przywróciło klimat twórczej pracy. Teatr zmienił wizerunek i na powrót stał się atrakcyjny dla widzów, o czym świadczy rekordowa frekwencja, przeszło dwukrotnie przewyższająca tę sprzed roku. Wreszcie otworzył się na to, co żywe, twórcze, młode i odważne w polskim teatrze współczesnym. Zaproszeni do współpracy realizatorzy i planowane premiery to zapowiedź dalszego przeobrażania się tej sceny, która ma szansę w ciągu najbliższych sezonów odzyskać należną jej pozycję na mapie kulturalnej Polski.

Trzeba pamiętać, czego dotychczasowe losy Teatru Nowego dowodzą wystarczająco, że taką instytucję zniszczyć może w sekundę jeden podpis urzędnika, ale jej odbudowa trwa latami. I właśnie czasu oraz spokoju, poczucia stabilności organizacyjnej i finansowej potrzebuje teraz łódzka scena. Drastyczne cięcia dotacji mogą tylko na powrót wywołać niepokoje wśród załogi, zniweczyć plany artystyczne i znacząco odsunąć w czasie powrót teatru do artystycznej formy.

Dlatego apelujemy do Pani Prezydent o wycofanie się z tej decyzji budżetowej, niezrozumiałej i nieprzynoszącej Łodzi chwały.

8 stycznia 2012 r. Podpisy:

Tomasz Bazan - choreograf, reżyser, dyrektor Teatru Maat Projekt i kurator Maat Festiwalu
Paweł Betley - kompozytor
Piotr Bikont - reżyser
Dominika Błaszczyk - scenograf
Tylda Ciołkosz - kompozytor
Tomasz Dajewski - choreograf
Jacek Głomb - reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Karolina Górecka - reżyser
Jolanta Janiczak - dramaturg
Mirek Kaczmarek - scenograf
Szymon Kaczmarek - reżyser
Katarzyna Kalwat - reżyser
Agnieszka Korytkowska-Mazur - reżyser
Kuba Kowalski - reżyser
Piotr Kruszczyński - reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Marcin Liber - reżyser
Dana Łukasińska - dramaturg
Krzysztof Mieszkowski - krytyk teatralny, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu
Jacek Malinowski - scenograf
Tomasz Man - reżyser, dramatopisarz
Aneta Man
Kaja Migdałek - scenograf
Monika Onoszko - projektantka mody, kostiumograf
Szczepan Orłowski - dramaturg
Patrycja Płanik - fotograf, designer
Maciej Połynko - artysta intermedialny
Jakub Porcari - reżyser
Katarzyna Raduszyńska - reżyser
Piotr Ratajczak - reżyser
Wiktor Rubin - reżyser
Piotr Rudzki - krytyk, redaktor "Notatnika Teatralnego", kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu,
Agnieszka Stanasiuk - kostiumolog
Igor Stokfiszewski - dramaturg
Izabela Stronias - scenograf
Iwona Siekierzyńska - reżyser
Jarosław Tumidajski - reżyser
Ivo Vedral - reżyser
Anna Wakulik - dramatopisarka
Paweł Walicki - scenograf
Łukasz Wit-Michałowski - reżyser, dyrektor Sceny Prapremier InVitro w Lublinie
Ewa Wycichowska - dyrektor Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
Maciej Zakliczyński - choreograf
Żelisław Żelisławski - dramaturg

Do wiadomości:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Ruch Obywateli Kultury
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi

(-)
List Otwarty
10 stycznia 2012

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia