Literatura i teatr w orbicie psychoanalizy

Teatr Polski we Wrocławiu

W poniedziałek 16 kwietnia na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego odbędzie się wykład dr Magdaleny Chlasty-Dzięciołowskiej. Spotkanie ma na celu przybliżenie aktualnego problemu badań psychoanalitycznych w kontekście człowieka i zbiorowości.

Wykład przeznaczony dla szkół gimnazjalnych poświęcony zostanie archetypom - koncepcji wspólnego wszystkim ludziom wzorca reagowania i postrzegania świata. Na spotkaniu dla szkół ponadgimnazjalnych zostaną podjęte kwestie doświadczenia indywidualnego (np. funkcjonowanie człowieka po traumie wojny).

Dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska jest historykiem literatury.

Godziny wykładu:

10:00-11:40 - szkoły gimnazjalne - Symbol w literaturze i teatrze

Lektury podjęte z podstawy programowej: Mitologia Jana Parandowskiego; Biblia; Odyseja i Iliada Homera

12:00-13:40 - szkoły ponadgimnazjalne - Psychoanaliza w literaturze i teatrze

Lektury podjęte z podstawy programowej: Kartoteka Tadeusza Różewicza; Czekając na Godota Samuela Becketta; Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Problemy podjęte z podstawy programowej:

1. Doskonalenie sprawności analizy i interpretacji dzieł kultury.

2. Uwzględnienie w interpretacji potrzebnych kontekstów, np. biograficznego, historycznego.

3. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków i zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki.

Wykład będzie połączony z projekcją fragmentów spektakli i filmów, które na trwałe wpisały się w historii kultury, oraz czasem przeznaczonym dla uczniów na zadawanie pytań.

(-)
Materiały Teatru
12 kwietnia 2012

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia