Łódzki Teatr Nowy po wyrzuceniu dyrektora zostanie także bez patrona?

o liście otwartym Piotra Dejmka

Piotr Dejmek zwrócił się do prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego "ze stanowczym życzeniem wykreślenia nazwiska mego Ojca Kazimierza Dejmka z nazwy Teatru Nowego".

Prezes ZASP-u Krzysztof Kumor poinformował wczoraj o pracach, jakie w porozumieniu ze środowiskiem teatralnym toczą się w Ministerstwie Kultury nad nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W rozdziale dotyczącym teatrów, oper i filharmonii miałby się m.in. znaleźć zapis o kontrakcie dyrektorskim, który "szczegółowo określa zobowiązania dyrektora, zarówno artystyczne, łącznie z tytułami sztuk, terminami premier i nazwiskami realizatorów, a nawet obsadą głównych ról, a także organizacyjne czy też inwestycyjne (jeśli zachodzi taka potrzeba), zaś organizator (prezydent miasta, lub marszałek sejmiku wojewódzkiego) zobowiązuje się do przyznania określonych środków na realizację planu i wyznacza wynagrodzenie dyrektora". Za koncepcją kontraktów opowiada się od lat Unia Teatrów Polskich. System ten sprawdza się doskonale m.in. w Niemczech.

Dalsze losy Teatru Nowego mają być przedmiotem obrad dzisiejszej sesji rady miejskiej.

jer
Gazeta Wyborcza
25 sierpnia 2009

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia