Lublinianie gościnnie

Forum Sztuki Teatralnej "Theart" w Mińsku

W programie mińskiego Forum Sztuki Teatralnej "Theart" znalazły się najciekawsze spektakle lubelskiej sceny teatralnej: "Bracia Karamazow" Teatru Provisorium, "48/4" Lubelskiego Teatru Tańca oraz koprodukcja "Głód Knuta Hamsuna" Lubelskiego Teatru Tańca, Sceny Prapremier InVitro i norweskiego Drammens Teater.

Poza pokazami spektakli, w Mińsku odbędą się także warsztaty improwizacji i technik tańca współczesnego prowadzone przez aktorów lubelskich. Działaniom artystycznym towarzyszyć będą ponadto prezentacje projektów współpracy Lublina z krajami sąsiedzkimi i krajami Partnerstwa Wschodniego.

Międzynarodowe Forum Sztuki Teatralnej "Theart" (odbywające się wcześniej jako Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Panorama") prezentuje najciekawsze spektakle teatralne z całego świata, często o charakterze eksperymentalnym, poruszające współczesne, uniwersalne tematy.

"Bracia Karamazow" Teatru Provisorium, 27 października

Artyści Teatru Provisorium biorą na warsztat powieść "Bracia Karamazow", historię ukazującą konflikty wartości i spory światopoglądowe prowadzone przez XIX-wieczną rosyjską inteligencję. W wybranych wątkach tekstu twórcy spektaklu odszukali pytania, które pozostały aktualne we współczesnym dyskursie odnoszącym się do zagadnień ludzkiej moralności, pokazując, że dylematy XIX-wiecznych Rosjan stały się pytaniami kolejnych pokoleń światowej inteligencji. Sceniczna adaptacja "Braci Karamazow" powstała w głębokiej świadomości, że XXI-wieczne spojrzenie na tekst sprzed 130 lat wymaga odniesienia najsłynniejszych dialogów metafizycznych do współczesności, zderzenia rzeczywistości wykreowanej przez Dostojewskiego z twardą rzeczywistością dnia dzisiejszego i współczesnymi realiami teatralnymi. Przy tworzeniu spektaklu autorzy współpracowali z profesorem Cezarym Wodzińskim, wybitnym analitykiem twórczości Dostojewskiego, autorem książek "Święty Idiota" oraz "Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą". Sztukę wyreżyserował Janusz Opryński. Obsada: Tomasz Bazan, Anastazja Bernad, Jacek Brzeziński, Romuald Krężel, Mariusz Pogonowski, Karolina Porcari, Magdalena Warzecha, Adam Woronowicz, Marek Żerański, Łukasz Lewandowski.


"Głód Knuta Hamsuna" Lubelskiego Teatru Tańca, Sceny Prapremier InVitro i norweskiego Drammens Teater, 28 października

Sztuka w reżyserii Ryszarda Kalinowskiego i Łukasza Witta-Michałowskiego powstała w oparciu o wypowiedzi Knuta Hamsuna umieszczone w dwóch powieściach ("Na zarośniętych ścieżkach" i "Głód"), a także w powieści "Mamut" Tankreda Dorsta. Słowa autora zostały wplecione w scenerię i porządek dnia panujący w klinice psychiatrycznej w Vindern, gdzie Hamsun był osadzony w latach 1945/1946. Osią spektaklu jest własna obrona Hamsuna wobec zarzutów zdrady ojczyzny i kolaboracji z okupantem faszystowskim. Opowieść odbywa się w trakcie zabiegów i eksperymentów medycznych, mających na celu wykazanie choroby psychicznej, która usprawiedliwiłaby fascynację autora hitlerowskimi Niemcami. Pod wpływem "terapii" starzec zaczyna widzieć postaci wykreowane przez niego w "Głodzie", sam zaś staje się jej protagonistą – jako stary człowiek kroczy ponownie ulicami Chrystianii błagając tym razem nie o publikację własnych fantazmatów, ale artykułu tłumaczącego jego postawę w czasie napaści niemieckiej na Norwegię. W sztuce występują: Jacek Brzeziński, Barbara Czajkowska, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń, Beata Mysiak i Anna Żak.

"48/4" Lubelskiego Teatru Tańca, 29 października

Choreografia Ryszarda Kalinowskiego do muzyki Piotra Kurka językiem teatru tańca odnosi się do dusznych międzyludzkich relacjach, które zachodzą w ciasnych przestrzeniach: zbyt małym mieszkaniu, zespole tancerzy pracujących na jednej scenie, zanadto ograniczonej przestrzeni życia lub pracy. Czworo tancerzy, sprawiających wrażenie uwięzionych na scenie, nieustannie walczy o prawo do swojego miejsca na białej, trzyosobowej kanapie. Ta scenografia staje się symbolicznym zamknięciem, pozwala uwypuklić główną oś konfliktu: konieczność wykluczenia tego, który nie poradzi sobie z walką o swoje. Zarysowany w ten sposób konflikt stał się źródłem poszukiwań ruchu, który mógłby oddać złożoność i napięcia tworzące się między ludźmi skazanymi na współistnienie w zamkniętych przestrzeniach. "48/4" jest spektaklem bardzo fizycznym, cielesnym, budującym napięcie psychologiczne i w nowatorski sposób analizującym problematykę kontaktów międzyludzkich, walki o władzę i dominację. W spektaklu występują: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski i Wojciech Kaproń.

Czas: 27-29 października 2011, podczas Międzynarodowego Forum Sztuki Teatralnej "Theart".
Miejsce: Pałac Kultury Związków Zawodowych, Plac Niepodległości 25, Mińsk.
Organizator: Towarzystwo Edukacji Kulturalnej.
Partnerzy: Konfrontacje Teatralne, Miasto Lublin, Art Factory, Festiwal Theart.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Barbara Szymańska
Materiały Organizatora
27 października 2011

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia