Ludzie Teatru Rozrywki

List otwarty pracowników Teatru Rozrywki do Pana Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Pracownicy Teatru Rozrywki oczekują pilnego wyjaśnienia niezrozumiałego odwołania Pani Dyrektor Aleksandry Gajewskiej. Odwołanie Pani Dyrektor jest w naszej opinii niezgodne z prawem, nie zaszła bowiem żadna z pięciu okoliczności, które w myśl ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią podstawę do odwołania dyrektora instytucji kultury.

Powołanie pełniącego obowiązki Dyrektora Marka Myszkowskiego gwarantuje ciągłość realizacji prac inwestycyjnych i administracyjnych. Stawia jednak w wątpliwość dalszą realizację planów artystycznych wypracowanych przez odwołaną Dyrekcje. Obawiamy się dalszych konsekwencji w innych przypadkach, związanych z bieżącą działalnością instytucji, takich jak opracowanie planów repertuarowych na przyszłe sezony, kontynuacja negocjacji licencyjnych, czy planów impresaryjnych, będących w trakcie realizacji.

Taka destabilizacja grozi utratą wypracowanego przez cały zespół zaufania wśród partnerów, sponsorów, a przede wszystkim – widzów Teatru Rozrywki. Tymczasem od września 2018 Teatr Rozrywki zorganizował łącznie ponad 310 spektakli, koncertów i innych wydarzeń, które zobaczyło ponad 92 tysiące widzów. Jest to znakomity wynik, który nie odbiega od wyników z poprzednich lat. Świadczy to o społecznej akceptacji publiczności nie tylko chorzowskiej, ale przybywającej do Teatru Rozrywki z całej konurbacji śląskiej. Teatr Rozrywki regularnie odwiedzają również fani musicalu z całej Polski.

Aktualna kondycja Teatru jest również sukcesem nowo wybranej Dyrekcji. Dlatego też nie wyrażamy zgody na ogłoszenie kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Rozrywki. Pracownicy Teatru Rozrywki darzą pełnym zaufaniem Dyrektor Aleksandrę Gajewską oraz Dyrektora Artystycznego Jacka Bończyka i w pełni identyfikują się z ich wizją artystyczną i organizacyjną teatru.

Jesteśmy przekonani, że zastosowana kara jest nieadekwatna do winy (o ile taka istnieje – my bowiem uważamy, że Pani Dyrektor zachowała się w najlepszy możliwy sposób). Jeśli członkowie Zarządu poczuli się urażeni zaistniałą przed konferencją prasową sytuacją, mieli do wyboru cały wachlarz kar pracodawcy wobec podwładnego. Tymczasem Zarząd Województwa chce ukarać cały teatr jako instytucję kultury, co nasuwa przypuszczenia, że w konflikcie tym nie chodzi o Panią Dyrektor, lecz o przyszłość Teatru Rozrywki, czyli - nas.

W tej sytuacji nie możemy milczeć. Oczekujemy od Zarządu Województwa pilnego spotkania z pracownikami Teatru Rozrywki. Wierzymy bowiem, że dobro chorzowskiego teatru jest naszym wspólnym interesem.

___

List został wysłany dziś drogą mailową do Pana Marszałka. Jutro dostarczymy list z podpisami pracowników Teatru Rozrywki do Urzędu Marszałkowskiego.

(-)
Materiał Teatru
7 czerwca 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia