Mała Literacka: Rocznica Marca 1968

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Małej Literackiej Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – Rocznica Marca 1968.

Czym były wydarzenia marcowe? Czy były inspirowane przez władze, czy miały charakter spontaniczny? Jaki wpływ miały na powstanie opozycji demokratycznej? Na temat tamtych wydarzeń, kształtowania się elit intelektualnych, a także relacji polsko-żydowskich wtedy i dziś porozmawiamy podczas najbliższej Małej Literackiej. W spotkaniu z okazji rocznicy zajść marcowych 1968 roku weźmie udział Jan Lityński, Marek Czekalski i Mikołaj Mirowski. Poprowadzi je Janusz Wdzięczak. Na spotkanie zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież szkolną i studentów.

Jan Lityński – uczestnik wydarzeń marca 1968, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W wolnej Polsce parlamentarzysta, obecnie doradca Prezydenta RP.

Marek Czekalski – współpracownik Komitetu Obrony Robotników, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W wolnej Polsce prezydent Łodzi i działacz na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Mikołaj Mirowski – dr historii, publicysta. Zajmuje się historią ZSRR lat 1917-1941, problematyką pamięci historycznej a także tematyką stosunków polsko-żydowskich. Autor książki Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką (2013).

Janusz Wdzięczak – historyk młodego pokolenia, obecnie doktorant na Uniwersytecie Łódzkim, działacz społeczny.

19 marca / godz. 19.00 / foyer Dużej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi / Więckowskiego 15 / wstęp wolny / wydarzenie na FB

(-)
Materiał Teatru
19 marca 2015

Książka tygodnia

Trailer tygodnia