Miasto świętuje rocznicę urodzin Juliana Tuwima

wydarzenia z tego okazj w Łodzi

Finał konkursu na utwór muzyczny do tekstu Juliana Tuwima, happening w pociągu relacji Łódź- Warszawa czy uliczny spektakl - to niektóre atrakcje obchodów 119. urodzin poety, które od piątku odbywać się będą w Łodzi.

To kolejne wydarzenia w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima - ustanowionego przez Sejm w 60. rocznicę śmierci poety i 100. rocznicę jego poetyckiego debiutu.

Natomiast już dzisiaj prezydent Łodzi Hanna Zdanowska złoży kwiaty na grobie Juliana Tuwima na warszawskich Po­wązkach - poinformował rzecznik prezydent miasta Marcin Masłowski.

W piątek - w dniu 119. rocznicy urodzin poety - zaplanowano w Łodzi wiele tuwimowskich atrakcji artystycznych. Roz­pocznie je akcja happeningowa "Pociąg PARABUCH", czyli czytanie i śpiewanie tekstów Juliana Tuwima na peronie i w pociągu relacji Łódź Kaliska - Warszawa Wschodnia i w drodze powrotnej.

W centrum Off Piotrkowska pokazany zostanie uliczny spektakl "Tuwim JULEK - PARA buch FRAZY w Ruch". Stanie tam Mobilny Słup Ogłoszeniowy, a w nim scenka lalkowa ukazująca łobuzerskie dzieciństwo Julka Tuwima. Sceny ak­torskie i lalkowe przeplatane będą zabawą typograficzną. Scenariusz powstał na podstawie książek wydawnictwa Lite­ratura "Rany Julek" Agnieszki Frączek oraz "Tuwimowo".

W tym samym miejscu wieczorem odbędzie się finałowy koncert zespołów biorących udział w konkursie na utwór mu­zyczny do tekstu Juliana Tuwima. Do konkursu zgłosiło się czternastu artystów, a wykonawcy zwycięskiej piosenki otrzymają 10 tys. zł; zostanie również zrealizowany teledysk promujący zwycięski utwór.

Także w piątek wieczorem łodzianie zobaczyć będą mogli spektakl happeningowy "Bal w operze" w reż. Marka Strą­kowskiego towarzyszący wystawie "Obraz. Słowo. Tuwim" w Galerii "Re:Medium". Samą wystawę można oglądać do 5 października.

W sobotę rocznicę urodzin poety świętować będzie Muzeum Miasta Łodzi, które organizuje piknik przygotowany we­dług wskazówek zamieszczonych we fragmencie jego najbardziej łódzkiego poematu "Kwiaty polskie".

W czasie pikniku będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum obrazujące sposoby spędzania czasu wolnego w dawnej Łodzi i obejrzeć ekspozycję obiektów związanych z kulturą jedzenia w czasach fabrykantów.

- Będzie można przekonać się, jak smakowały potrawy serwowane na tradycyjnych łódzkich piknikach - nie tylko takie jak bułki, serdelki i ogórki, ale i rachatłukum, hopjesy czy tradycyjne bajgiełki. Pokaz ich przygotowania odbę­dzie się w czasie pikniku - zapowiada Magdalena Krajewska-Sochala z Muzeum.

Podczas pikniku będzie też można odwiedzić gabinet poety, wziąć udział w warsztatach plastycznych i grach literac­kich, a w tymczasowej czytelni poczytać dzieła Tuwima i książki dotyczące jego twórczości.

W niedzielę Teatr Pinokio z okazji urodzin poety zaczyna nowy sezon artystyczny spektaklem dla całych rodzin "Tu­wimki" pod opieką reżyserską Konrada Dworakowskiego. W spektaklu utwory Juliana Tuwima stają się pretekstem do teatralnej zabawy z widzem.

Julian Tuwim (ur. 13 września 1894 w Łodzi) - zadebiutował w 1913 roku wierszem "Prośba" wydrukowanym w "Kurie­rze Warszawskim". W latach 1916-19 współpracował z pismem studenckim "Pro arte et studio". W 1918 roku założył kabaret literacki Pod Picadorem, a w 1920 grupę poetycką Skamander.

Był współpracownikiem i kierownikiem kabaretów warszawskich, m.in. Qui pro Quo. Jest autorem licznych zbiorów po­etyckich, m.in. "Czyhanie na Boga" (1918), "Sokrates tańczący" (1920), "Treść gorejąca" (1936), poematu "Kwiaty pol­skie" oraz popularnych wierszy dla dzieci, m.in. "Lokomotywa", "Abecadło", "Słoń Trąbalski".

Zmarł w 1953 roku w Zakopanem; pochowany jest na warszawskich Powązkach. Poeta poświęcił rodzinnej Łodzi kilka swoich utworów. W wierszu "Łódź" pisał: "Niechaj potomni przestaną snuć, Domysły w sprawie Tuwima, Bo sam oświadczam: mój gród - to Łódź, To moja kolebka rodzima!".

(-)
(PAP)
13 września 2013
Portrety
Julian Tuwim

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...