Michał Kotański dyrektorem Teatru w Kielcach

Konkurs na stanowisko dyrektora kieleckiej sceny został ogłoszony w maju br.

Powołana przed miesiącem komisja konkursowa w poniedziałek rekomendowała zarządowi województwa reżysera Michała Kotańskiego. W pierwszym etapie było aż 19 kandydatów, a po ocenie formalnej pozostało 9.

Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów komisja składająca się z członków z różnych środowisk, głosami 8 do 1 wyłoniła kandydata, który zostanie rekomendowany zarządowi województwa. Komisja brała pod uwagę m.in. koncepcję programowo-artystyczną kandydatów, organizacyjną oraz finansową.

Ostateczna decyzja w sprawie powierzenia kandydatowi funkcji dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego, zostanie podjęta w terminie późniejszym.

Prawie jednogłośna decyzja komisji pozwala na ostateczne powołanie Kotańskiego. Komisja doceniła m.in. przygotowanie kandydata do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania teatru, szczególnie z uwagi na to, że do tej pory teatr rzadko korzystał z pieniędzy pochodzących ze wsparcia zewnętrznego.

Michał Kotański posiada poparcie zespołu Teatru Żeromskiego.

Kotański jest absolwentem Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Jest reżyserem kilkudziesięciu sztuk w teatrach całej Polski m. in. wystawiał na kieleckiej scenie w ub. roku z okazji 150. rocznicy urodzin patrona teatru.

Oprac. RK
Dziennik Teatralny
27 października 2015

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki