Michał Tramer rezygnuje z funkcji dyrektora Tęczy.

"Doszedłem do wniosku, że zaczynam się wypalać"

Michał Tramer odejdzie z Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Funkcję dyrektora pełnił od 2015 roku. Swoją kadencję zakończy w sierpniu 2020 roku.

 

Tęcza pod wodzą Michała Tramera ożyła. Można wręcz powiedzieć, że "wyszła do ludzi". Poza szeregiem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dyrektor wprowadził do teatru ofertę dla dorosłego widza. Publiczność z ogromną sympatią śledzi losy placówki i bywa w nim z przyjemnością, zwłaszcza na comiesięcznych "Czwartkach dorosłego widza".

- Jeszcze przez chwile nie żegnam się z teatrem. Kadencje mam do końca sierpnia. Miałem możliwość przedłużenia, ale... to nie są łatwe decyzje. Swoją sytuację mocno przemyślałem. Doszedłem do wniosku, że zaczynam się wypalać, a trzymanie się na siłę stanowiska może być niebezpieczne zarówno dla mnie, jak i dla teatru - tłumaczy dyrektor Tęczy Michał Tramer.

KONKURS

Miasto już ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora teatru. Przewidywany termin jego zakończenia to kwiecień 2020. Wymagania kwalifikacyjne na to stanowisko zostaną określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku

Słupsk, dnia 21 stycznia 2020 r.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku

1. Działając w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Miasto Słupsk, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Słupska, podaje do publicznej informacji, a także do wiadomości pracowników Państwowego Teatru Lalki „Tęcza", informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko DYREKTORA Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku.

2. Skrócenie terminu podania informacji o zamiarze ogłoszenia wyżej wymienionego konkursu wynika ze zmiany decyzji obecnego Dyrektora Instytucji, tj. rezygnacji z możliwości powołania na kolejną kadencję bez przeprowadzania konkursu (zgodnie z art. 16 ust. 3 przedmiotowej ustawy).

3. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2020 r.

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: kwiecień 2020 r.

5. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie http://bip.um.slupsk.pl/, na stronie internetowej www.slupsk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, a także przekazana pracownikom Państwowego Teatru Lalki „Tęcza".

(-)
Radio Gdańsk
30 stycznia 2020
Portrety
Michał Tramer

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia