Michał Tramer rezygnuje z funkcji dyrektora Tęczy.

"Doszedłem do wniosku, że zaczynam się wypalać"

Michał Tramer odejdzie z Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Funkcję dyrektora pełnił od 2015 roku. Swoją kadencję zakończy w sierpniu 2020 roku.

 

Tęcza pod wodzą Michała Tramera ożyła. Można wręcz powiedzieć, że "wyszła do ludzi". Poza szeregiem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dyrektor wprowadził do teatru ofertę dla dorosłego widza. Publiczność z ogromną sympatią śledzi losy placówki i bywa w nim z przyjemnością, zwłaszcza na comiesięcznych "Czwartkach dorosłego widza".

- Jeszcze przez chwile nie żegnam się z teatrem. Kadencje mam do końca sierpnia. Miałem możliwość przedłużenia, ale... to nie są łatwe decyzje. Swoją sytuację mocno przemyślałem. Doszedłem do wniosku, że zaczynam się wypalać, a trzymanie się na siłę stanowiska może być niebezpieczne zarówno dla mnie, jak i dla teatru - tłumaczy dyrektor Tęczy Michał Tramer.

KONKURS

Miasto już ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora teatru. Przewidywany termin jego zakończenia to kwiecień 2020. Wymagania kwalifikacyjne na to stanowisko zostaną określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku

Słupsk, dnia 21 stycznia 2020 r.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku

1. Działając w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Miasto Słupsk, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Słupska, podaje do publicznej informacji, a także do wiadomości pracowników Państwowego Teatru Lalki „Tęcza", informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko DYREKTORA Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku.

2. Skrócenie terminu podania informacji o zamiarze ogłoszenia wyżej wymienionego konkursu wynika ze zmiany decyzji obecnego Dyrektora Instytucji, tj. rezygnacji z możliwości powołania na kolejną kadencję bez przeprowadzania konkursu (zgodnie z art. 16 ust. 3 przedmiotowej ustawy).

3. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2020 r.

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: kwiecień 2020 r.

5. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie http://bip.um.slupsk.pl/, na stronie internetowej www.slupsk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, a także przekazana pracownikom Państwowego Teatru Lalki „Tęcza".

(-)
Radio Gdańsk
30 stycznia 2020
Portrety
Michał Tramer

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...