Mieczysław Dondajewski - dyrygent

Opera viva - opera francuska - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów. Ukończył studia na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Ze sztuką operową i teatrem operowym związał całe swoje życie artystyczne.

W latach 1959 – 1993 pracował w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu, wspinając się po drabinie funkcji artystycznych – od asystenta do dyrektora i kierownika artystycznego Teatru. Tę ostatnią funkcję pełnił przez czternaście lat – najdłuższej w historii Teatru Wielkiego. W tym okresie stworzył zdecydowanie najlepszy teatr operowy w Polsce, w którym zaczął się największy rozwój opery jako teatru.

W latach 1993 – 1995 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery Wrocławskiej. W latach 1989 – 1993 był prezesem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Od 1972 roku jest pedagogiem na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (od 1999 roku jako profesor nadzwyczajny).

Od początku swojej kariery współpracuje z wybitnymi artystami i specjalistami w dziedzinie muzyki m.in. z muzykologiem prof. M. Bristigerem, z reżyserami: R. Perytem, J. Nyczakiem, M. Dziewulską, J. Maciejowskim, S. Żerdzickim, M. Prusem, R. Skolmowskim oraz ze scenografami: E. Starowieyską, A. Sadowskim, M. Kołodziejem, A. Jukiem-Kowarskim, W. Wigurą.

Premiery zrealizowane przez M. Dondajewskiego na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu, zawsze przyjmowane były przez krytyków i melomanów z ogromnym entuzjazmem jako wydarzenia artystyczne o randze ogólnopolskiej. Najwybitniejsze przedstawienia były zapraszane na najbardziej znaczące europejskie festiwale muzyczne, takie jak: Prasse Jaro, Maifestspiele Wiesbaden, The Brighton Festiwal, Warszawska Jesień, Berliner Festtage des Teater und der Musik, Drezden Muzikfestspiele, Internacional Festival – Santander, Wratislavia Cantans, Drezdner Tage Der Zeutgenossischen muzik.

Największy rozgłos w kraju i za granicą  przyniosły mu realizacje takich dzieł jak: Joanna d`Arc na stosie A. Honeggera, Ognisty Anioł S. Prokofiewa, Orfeusz i Eurydyka, Ch.W. Glucka, Tryptyk: Płaszcz, Siostra Angelica, Gianni Schicci G. Pucciniego, Don Giovanni W.A. Mozarta, Moc przeznaczenia G. Verdiego, Falstaff G. Verdiego, Curlev River B. Brittena, Śmierć w Wenecji B. Brittena, Czarna Maska K. Pendereckiego.

W czasie ponad czterdziestoletniej pracy artystycznej dyrygował w większości krajów europejskich. W swoim repertuarze ma około 70 oper i baletów. Za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz pracę organizacyjną i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia państwowe, resortowe i regionalne.

(-)
Materiały OiFP
12 marca 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...