Mieczysław Dondajewski

dyrygent

Mieczysław Dondajewski - urodzony w Poznaniu 3.11.1931 r. Całe swoje życie związał z Poznaniem. Tutaj ukończył szkołę podstawową, liceum, średnią szkołę muzyczną oraz Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego (dawniejsza PWSM) - Dyrygentura. Ze sztuką operową - teatrem operowym łączy całe swoje życie artystyczne.

W Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu pracuje od 1959 r. do 1993, wspinając się po drabinie funkcji artystycznych, od asystenta do dyrektora i kierownika artystycznego Teatru. Tę ostatnią funkcję pełni przez czternaście lat tej najdłuższej kadencji dyrektorskiej w historii Teatru Wielkiego. Wychodząc z założenia, że sztuka żyje tylko wtedy, gdy wyzwala silne emocji i pobudza do myślenia – realizuje przedstawienia wywołujące dyskusje i spory – powodujące twórczy ferment. Od pierwszego dnia po objęciu dyrekcji teatru, Mieczysław Dondajewski otacza się bardzo wybitnymi artystami. Głównym konsultantem muzycznym zostaje jeden z najwybitniejszych polskich muzykologów – prof. Michał Bristiger. Reżyserują:. Ryszard Peryt, Janusz Nyczak, Małgorzata Dziewulska, Jan Maciejowski, Sławomir Żerdzicki, Maciej Prus, Robert Skolmowski. Scenografie projektują: Ewa Starowieyska, Andrzej Sadowski, Marian Kołodziej, Andrzej Juk-Kowarski, Władysław Wigura. Współpracują też: Teresa Kujawa, Henryk Konwiński i wielu innych. Kolejne premiery zrealizowane na scenie Teatru Wielkiego, przyjmują melomanii i krytycy jako wydarzenia artystyczne o randze ogólnopolskiej. Najwybitniejsze zaś były zapraszane na znaczące europejskie festiwale muzyczne, jakie jak: Prasse Jaro, Maifestspiele Wiesbaden, The Brighton Festiwal, Warszawska Jesień, Berliner Festtage des Teater und der Musik, Drezden Muzikfestspiele, Internacional Festival – Santander, Wratislavia Cantans, Drezdner Tage Der Zeutgenossischen muzik.

Największy rozgłos tak w kraju jak i poza jego granicami przyniosły realizacje następujących dzieł: A. Honegger – „Joanna d`Arc na stosie”, S. Prokofiew – „Ognisty Anioł”, Ch. W. Gluuck – „Orfeusz i Eurydyka”, G. Puccini – Tryptyk: „Płaszcz”, „Siostra Angelica”, „Gianni Schicci”, W. A. Mozart – „Don Giovanni”, G. Verdi – „Moc przeznaczenia,” G. Verdi – „Falstaff”, B. Britten – „Curlev River”, B. Britten – „Śmierć w Wenecji”, K. Penderecki – „Czarna Maska”. W czasie ponad czterdziestoletniej pracy artystycznej – Mieczysław Dondajewski dyrygował w większości krajów europejskich. Samodzielnie przygotował (kierownictwo muzyczne) ponad 50 oper i baletów. W swoim repertuarze ma około 70 oper i baletów. W tym m.in.: Ch. W. Gluck - „Orfeusz i Eurydyka”, W. A. Mozart - „Cosi gan tutte”,„Wesele Figara”, „Don Giovanni”, „Czarodziejski Flet”, G. Verdi - „Rigoletto”, „Traviata”, „Trubadur”, „Moc przeznaczenia”, „Don Carlos”, „Aida”, „Otello”, „Falstaff”, G. Rossini - „Włoszka w Algierze”, „Cyrulik Sewilski”, „Kopciuszek”, „Hrabia o`ry”, G. Puccini - „Cyganeria”, „Tosca”, „Madame Butterfly”, tryptyk: „Płaszcz”, „Siostra Angelika”, „Gianni Schicci”, S. Moniuszko - „Halka”, „Straszny Dwór”, „Verbum nobile”, K. Szymanowski - „Stabat Mater”, „Harnasie”, K. Penderecki - „Czarna Maska”.

Dyrygowane i realizowane dzieła dwudziestego wieku to w większości polskie premiery: B. Britten - „Pozwólcie nam zrobić operę”, czyli „Mały kominiarczyk”, „Opera Żebracza”, „Curlev River”, „Śmierć w Wenecji”, B. Musorski - „Chowańszczyzna”, S. Szokolay - „Krwawe Gody”, M. de Falla - „Krótkie życie”, M. Ravel - „Dziecko i czary”, S. Prokofiew - „Ognisty Anioł”, E. Krenek - „Zagraj nam Johny”, F. Nowowiejski - „Legenda Bałtyku”, K. Penderecki - „Czarna Maska”.

W sezonach artystycznych 1993-1995 obejmuje stanowisko – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery Wrocławskiej. Na jej scenie realizuje m.in. takie dzieła, jak: C. Saint-Saëns – „Samson i Dalila”, S. Moniuszko – „Widma”, G. Verdi – „Don Carlos”. Równolegle z pracą w operze, Mieczysław Dondajewski od roku 1972 zostaje pedagogiem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako wykładowca, od roku 1989 docent, zaś od 1999 profesor nadzwyczajny. Niezmiennie do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia dydaktyczne zwane umownie „Zespoły operowe”. Głównym celem tych zajęć jest przygotowanie młodych adeptów do trudnej pracy w teatrach muzycznych i operowych. Stara się, by młodzież osiągnęła tak konieczną równowagę pomiędzy stroną wokalną a aktorską. By umiała zbudować postać kreowaną, zdefiniować sytuację teatralną, wybrać, a nawet stworzyć konwencję stylistyczną, a przede wszystkim ustalić relację i stosunek do partnerów scenicznych i świata przedstawionego przez autorów dzieła. Tak rozumiane aktorstwo winno być adekwatne do muzycznego zamysłu kompozytora. Temu celowi służą przygotowywane w każdym roku akademickim realizacje dzieł operowych, które dobrze służą wspomnianym wyżej założeniom dydaktycznym. W ostatnich latach zrealizowano w uczelni następujące dzieła: D. Cimarosa - „L`impresario in augustie”, „Il Matrimonio segreto”, W. A. Mozart - „Dyrektor Teatru”, „Wesele Figara”, „Cosi fan tutte”, „Czarodziejski flet”, G. Puccini - „Siostra Angelica”, „Gianni Schicchi”, P. Czajkowski - „Eugeniusz Oniegin”, H. Czyż - „Kynolog w rozterce”, S. Moniuszko - „Straszny Dwór”, M. Ravel - „Dziecko i Cazry”, G. Rossini - „Cyrulik Sewilski”, G. Verdi - „La Traviata”. W czasie kierowania Teatrem Wielkim w Poznaniu w latach 1978-1992, Mieczysław Dondajewski przejmuje około 30 slistów, którzy byli absolwentami Akademii Muzycznej w Poznaniu. Najzdolniejsi, tacy jak: Barbara Mądra, Elżbieta Ardam, Joanna Kozłowska, Barbara Kubiak, Marek Gasztecki, Wojciech Drabowicz czy Wojciech Maciejowski – mieli swoje debiuty operowe na scenie Teatru Wielkiego już w czasie studiów. Będąc bardzo zaangażowany w życie muzyczno-kulturalne miasta Poznania, Mieczysław Dondajewski był w latach 1989-1993 prezesem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Za pracę artystyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia państwowe, resortowe i regionalne.

(-)
Materiały OiFP
3 stycznia 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...