Monografia polskiego lalkarstwa

"Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000" - aut. Marek Waszkiel - AT w Warszawie

Nakładem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ukazała się książka Marka Waszkiela, dyrektora BTL, Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000. Sześćset stronicowy tom, z 270 ilustracjami, składa się z dwóch części: syntetycznego opisu lalkarstwa polskiego po II wojnie światowej oraz szczegółowej kroniki wydarzeń, obejmujących bogate życie teatralne środowiska lalkarzy.

Przyzwyczailiśmy się sądzić, że teatr lalek to nic innego jak kukiełki dla dzieci. Podobnie stereotypowo myślimy o innych dyscyplinach, z reguły ich nie znając. Lalkarstwo jest gatunkiem sztuki teatru, mieszczącym w sobie także nurt dziecięcy, ale to przede wszystkim teatr formy. Kształtował się przez kilka tysięcy lat, a w drugiej połowie XX wieku odniósł niebywały sukces także w Polsce, właśnie z racji akceptowanego i oczekiwanego (w naszej części świata ze względów politycznych) dziecięcego adresata. Ale podskórnie był wciąż gatunkiem, w którym niezależny artysta mierzy się z formą, nadaje jej kształt, ożywia ją i uśmierca. Dzieje polskiego teatru lalek w powojennej rzeczywistości to ustawiczne ścieranie się dwóch tendencji: powinności wobec wyznaczonego widza i marzenia o nieskrępowanej twórczej wypowiedzi. Teatr lalek to teatr wielkich scenografów, kompozytorów, reżyserów, a im bliżej naszych czasów - także znakomitych aktorów-lalkarzy.

W obszernej monografii polskiego lalkarstwa nie zabrakło wybitnych twórców i spektakli Białostockiego Teatru Lalek, poczynając od Piotra Sawickiego i Historii o żołnierzu tułaczu Ramuza, kończąc na teatrze Wojciecha Kobrzyńskiego i Wojciecha Szelachowskiego z ostatnich lat XX wieku.

Tom ten jest kontynuacją poprzedniej książki autora - Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945 roku) - wydanej przez Instytut Sztuki PAN (Warszawa 1990).

"Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000" - aut. Marek Waszkiel - Akademia Teatralna w Warszawie

Marek Waszkiel - absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor „Pamiętnika Teatralnego”, w latach 1977-2005 pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i jednocześnie wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (w latach 1999-2005 jej prorektor), związany nieprzerwanie od 1977 roku z białostockim Wydziałem Sztuki Lalkarskiej. Historyk, krytyk, pedagog, autor licznych publikacji o sztuce lalkarskiej, znawca teatru lalek na świecie, od lat 90. przedstawiciel Polski w Union Internationale de la Marionette (UNIMA) i szef jej rozmaitych międzynarodowych komisji. Od 2005 roku dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek.

Oprac. KR
Dziennik Teatralny
13 marca 2012
Portrety
Marek Waszkiel

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia