Monologi romantyczne

Zbigniew Preisner i Jerzy Trela

Z inicjatywą wyszedł Zbigniew Preisner, chcąc, by wspaniałe romantyczne i neoromantyczne monologi, od lat interpretowane przez Jerzego Trelę, zostały utrwalone na telewizyjnej taśmie. Dziś obaj artyści spotkają się w późnogotyckim kościele cmentarnym Świętej Zofii w Bobowej.

Towarzyszyć im będą: Teresa Salgueiro - portugalska wokalistki zespołu Madredeus, która nagrywała z Preisne-rem płytę "Silence, Night and Dreams", Józef Skrzek, Konrad Mastyło (na organach Hammonda) oraz 6-osobowy chór. Całość zarejestrują kamery telewizyjne. Nad realizacją będzie czuwał doświadczony twórca spektakli Teatru TVP Stanisław Zajączkow-ski. Reżyserem jest Krzysztof Jasiński.

- Chciałem ocalić te monologi Jurka Treli, które pamiętam od lat, jeszcze ze spektakli w Starym Teatrze, by i młode pokolenie miało szanse posłuchać wielkiego polskiego aktora, mówiącego wielkie monologi romantyczne. Napisałem z tej okazji oryginalną muzykę. Inna, wcześniejsza, zostanie na nowo zinstrumentowana na ten wieczór - mówi słynny kompozytor. Skąd wybór położonej w powiecie gorlickim Bobowej? - W Bobowej ukończyłem liceum, a że jest tam piękny kamienny kościół z XV wieku ze świetną akustyką, postanowiłem go pokazać - tłumaczy Zbigniew Preisner.

W kościele usłyszymy recytującego Jerzego Trelę. - Będę mówił monologi z "Dziadów" w inscenizacji Konrada Swinarskiego i Jerzego Grze-gorzewskiego - stamtąd monolog Adolfa, z "Wyzwolenia", także monolog Samuela z "Sędziów", ponadto Norwidowski "Fortepian Szopena". Od lat jestem o nie proszony w wielu miejscach Polsce, cieszę się, że teraz te perły polskiej literatury zostaną spojone muzyką Zbyszka - powiedział nam Jerzy Trela.

"Jerzy Trela. Zbigniew Preisner. Wielkie monologi" usłyszymy też w Teatrze STU.

- Na pewno 21 grudnia zrobimy w teatrze wieczór promujący płytę DVD, zaprezentujemy też nagranie, któremu będzie towarzyszył recytujący ze sceny Jerzy Trela. Zagra też pewnie Konrad Mastyło. Chciałbym także, by wersja kameralna "Wielkich monologów" była w repertuarze STU - mówi Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru STU. Dodajmy, że wydawcą płyty będzie Fundacja STU.

Krzysztof Jasiński nie wyklucza, że w przyszłości koncert z udziałem wszystkich wykonawców, którzy dzisiaj wystąpią w Bobowej, będzie przy jakichś szczególnych okazjach powtarzany.

Wacław Krupiński
Dziennik Polski
18 września 2013

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...