Mrożek na nowej scenie

"Emigranci" - reż. Franciszek Szumiński - Teatr Osterwy w Lublinie

Nareszcie możemy powiedzieć to głośno. Po latach starań udało nam się uruchomić nową scenę - REDUTĘ! Będzie to kameralna przestrzeń dla inicjatyw teatralnych.

Nareszcie możemy powiedzieć to głośno. Po latach starań udało nam się uruchomić nową scenę - REDUTĘ! Będzie to kameralna przestrzeń dla inicjatyw teatralnych.

Pierwszą premierą jaką zaplanowaliśmy na nowej scenie będą "Emigranci" Sławomira Mrożka.

Emigracja na jaką są skazani bohaterowie dramatu nie została przez autora dokładnie określona, można domniemywać, że znajdują się w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Sytuacja polityczna od czasów powstania dramatu zmieniła się.

Nie jesteśmy już w takim stopniu jak dawniej skazani na opuszczenie kraju z powodów polityczno-ekonomicznych. Dziś raczej temat rozpaczy i marzeń, które snują emigranci, żeby się przed żalem uchronić wypływa na pierwszy plan. Współczesna rzeczywistość stawia przed nami pytania o naturę wolności, która może stać się ciężarem.

Emigracja to „moment w życiu" czy pewien wymiar kondycji ludzkiej, z którą przychodzi się mierzyć współczesnemu człowiekowi. Otwarty świat wydaje się rządzić przypadkiem, rzeczywistość jest płynna, pozbawiona granic i staje się pułapką wyobcowania, wykorzenienia. Emigracja to walka o to aby nie roztopić się w poczuciu epizodyczności i przypadkowości własnej roli w świecie.

Nasi bohaterowie są na siebie skazani, zamknięci w ciasnym pomieszczeniu jak w konflikcie. Do jakich kroków się posuną znajdując się na skraju rozpaczy?

Spektakle na scenie REDUTA zagramy w dniach:

3 listopada, godz. 19:00 - PREMIERA
5 listopada, godz. 10:00 - premiera szkolna
6 listopada, godz 10:00
10 listopada, godz. 19:00
19 listopada, godz. 10:00
20 listopada, godz. 10:00

REDUTA

W 1961 roku grupa aktorów – Halina i Jan Machulscy, Nina Czerska, Janusz Cywiński i Kazimierz Kurek – powołała do życia eksperymentalną scenkę Teatru im. Juliusza Osterwy – Redutę 61. Jej celem była prezentacja najnowszych osiągnięć dramaturgii krajowej. Scena na czwartym piętrze teatru mogła pomieścić do sześćdziesięciu osób. Swoją działalność zainaugurowała prapremierą Na pełnym morzu S. Mrożka. Jak na tradycję Reduty Osterwy przystało, spektakl był dziełem zbiorowej reżyserii ze scenograficzną pomocą J. Torończyka. Zagrano go dwadzieścia osiem razy.

W 1964 roku na miejsce Reduty powołano Scenę Małych Rzeczywistości, która zainaugurowała działalność także tekstem S. Mrożka – „Zabawą", a następnie Scenę Inicjatyw. 29.11.1965 roku wystawiono tu prapremierę scenicznej adaptacji stenogramu pierwszego procesu członków załogi Majdanka – Nigdy więcej.

Po kilku latach przerwy, w nowej, specjalnie przystosowanej dla małej sceny Sali na pierwszym piętrze wystawiono Śmiesznego staruszka T. Różewicza w reż. H. Kajzera, uroczyście otwierając „Redutę 70". Okres kierownictwa artystycznego i dyrekcji K. Brauna zaowocował szeregiem ciekawych spektakli i eksperymentów scenicznych a Reduta wpisała się na stałe w działalność Teatru J. Osterwy. Za czasów dyrekcji Z. Sztejmana odbywało się tu po kilka premier rocznie. W roku 1981 dyrektor J. Gogolewski, likwidując Redutę, powołał do życia Małą Scenę Teatru im J. Osterwy, która mieściła się w sali widowiskowej obecnego Centrum Kultury i dawała większe możliwości inscenizacyjne.

Reduta powróciła do teatru za sprawą Andrzeja Rozhina, który reaktywował jej działalność premierą „Przy drzwiach zamkniętych" J. P. Satra 22 listopada 1985. W każdym sezonie jego dyrekcji odbywały się tu premiery dwóch albo trzech sztuk współczesnych. Tradycję redutowej sceny kontynuował Cezary Karpiński. Za jego dyrekcji odbyła się tu głośna premiera Rozmów z katem K. Moczarskiego. Dyrektor Krzysztof Babicki zrezygnował z prowadzenia małej sceny teatru ze względu na jej stan techniczny. Utrzymał jednak w repertuarze Rozmowy z katem – przedstawienie które miało premierę 17 04 1997 roku grane był do roku 2010 i osiągnęło zawrotną liczbę 257 spektakli. Reduta nie spełniała wymogów BHP i została zamknięta.

Po dziewięciu latach otwieramy ją dla Państwa.

(-)
Materiał Teatru
29 października 2019

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia