Mrożek w galerii online

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe przygotowało prezentację online materiałów archiwalnych związanych z nietypowymi inscenizacjami sztuk Sławomira Mrożka.

Sztuki tego wybitnego dramaturga były wystawiane na scenach polskich i światowych, na swoich deskach grał je również Teatr Lalki i Aktora GROTESKA w Krakowie, zdobywając uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W galerii zaprezentowano afisze, plakaty, programy teatralne, projekty kostiumów, teksty sztuk i fotografie z trzech inscenizacji "Męczeństwo Piotra Ohey'a" (premiera 1959), "Cudowna noc" (premiera 1964), "Dom na granicy" (premiera 1979).

Galeria zatytułowana "Po prostu Mrożek" prezentowana jest pod adresem: http://www.ank.gov.pl/wystawy-i-galerie/po-prostu-mrozek

(-)
Materiał Organizaora
18 września 2013

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia