Na kanapie Konrada Swinarskiego

5. edycja "Dotknij teatru" - Teatr Stary w Krakowie

29 marca, w ramach projektu Dotknij Teatru, Stary Teatr zaprasza, na pierwsze z cyklu spotkań zatytułowanych Na kanapie Konrada Swinarskiego. Tematem spotkania będzie "Dzieło teatralne jako twór performatywny" a rozmawiać będą prof. Małgorzata Sugiera i dr Paweł Mościcki.

Wydaje się, że idee ponowoczesnego myślenia mocno wpisują się w treść i formę sztuk ostatnio inscenizowanych w Starym Teatrze. Dlatego w połowie sezonu Swinarskiego chcemy porozmawiać o zmianach cywilizacyjnych ostatniego półwiecza, zapytać o społeczną świadomość zachodzących zmian i ich wpływ na duchową oraz materialną jakość egzystencji.

Zapytać o sposób partycypacji sztuki teatru jako siły napędowej czy lustra w kulturowych rewizjach i przewartościowaniach. O kształtowane przez nią społeczne, narodowe czy estetyczne wartości. W związku z tym do publicznych debat, na kanapę Konrada Swinarskiego, zaprosiliśmy filozofów, historyków, krytyków literatury i teatru, antropologów kultury. Wybrane myśli Reżysera będą też mottem kolejnych spotkań.

Spotkanie pierwsze: "Dzieło teatralne jako twór performatywny"
29 marzec, godz. 17.30, Stary Teatr

Swinarski: "Łączyłem sacrum z profanum, brutalność z liryzmem, tragizm z komizmem - obnażałem sprzeczności tkwiące w człowieku".

Profesor Małgorzata Sugiera (historyk i teoretyk dramatu,UJ) oraz doktor Paweł Mościcki (filozof, PAN) rozmawiać będą o najnowszej estetyce, procesie zmian w konstruowaniu scenicznego dzieła i społecznym odbiorze w określonych kulturowych kontekstach, a także o performatywności jako możliwości odbioru sztuki, która nie tyle istnieje jako skończone dzieła, ile powstaje każdorazowo w interakcjach uczestników.

Małgorzata Sugiera profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki. Gościnnie prowadziła wykłady i seminaria na niemieckich i francuskich uniwersytetach, kilka razy otrzymała stypendia, m.in. od takich prestiżowych organizacji, jak Alexander-von-Humboldt Stiftung, Andrew Mellon Foundation czy Region Rhone-Alpes. Jej zainteresowania naukowe obejmują europejski dramat XX wieku, problematykę gender i queer, pogranicza technonauki i sztuki, zagadnienia performatywności i materialności kultury XIX/XX wieku. Zajmuje się także tłumaczeniem (często współtłumaczeniem z Mateuszem Borowskim) prac naukowych z kilku języków (m.in. J.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, 1995; H.-Th. Lehmann, Teatr postdramatyczny, 2005; Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, red. J-P. Sarrazac, 2007; J. Butler, Żądanie Antygony, 2010; H. Foster, Powrót Realnego, 2010; F. Rokem, Wystawianie historii, 2010; E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, 2008 oraz Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, 2012). Tłumaczy także sztuki teatralne, między innymi Heinera Müllera, Elfriede Jelinek, Fritza Katera czy Laurenta Gaude.

Opublikowała dziesięć monografii, ostatnio Upiory i inne powroty. Pamięć - historia - dramat (2005), Inny Szekspir (2009) oraz z Mateuszem Borowskim W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości (2012). W 2010 roku ukazało się II wydanie jej przygotowanej razem z Wojciechem Baluchem i Joanną Zając monografii zbiorowej Dyskurs, postać i płeć w dramacie, a w 2011 roku II wydanie poszerzone Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim (od Jarry'ego do Lagarce'a). Współredagowała monografię Fictional Realities / Real Fictions (Cambridge 2007), Worlds in Words. Storytelling in Contemporary Theatre and Playwriting (Cambridge 2010) oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp 2008). Jest także członkiem redakcji trzech serii wydawniczych: "Horyzonty nowoczesności" (Wyd. Universitas), "Interpretacje" (Wyd. Księgarnia Akademicka) oraz "Dramat współczesny" (Wyd. Panga Pank).

Paweł Mościcki - filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki (literatura, teatr, kino, sztuki wizualne) a także krytycznymi dyskursami politycznymi. Stypendysta m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Ambasady Francuskiej, tygodnika "Polityka". Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge'a, Slavoja Zizka, Jacquesa Rancire'a. Publikował m.in. w "Kontekstach", "Principiach", "Sztuce i filozofii", "Literaturze na świecie", "Dialogu", "Krytyce Politycznej", "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim", "Pamiętniku Literackim", "Kresach", "Teatrze", "Arkadii". Członek redakcji kwartalnika "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej". Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (w druku).

(-)
Materiał Teatru
27 marca 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia