Nabór na Program Rezydencji i Praktyk EEPAP

ogłasza East European Performing Arts Platform

East European Performing Arts Platform ogłasza otwarty nabór na drugi Program Rezydencji i Praktyk. Zgłoszenia można przesyłać do 1 września.

Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) jest organizacją na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt jest skierowany do twórców, kuratorów, osób prowadzących niezależne ośrodki artystyczne i festiwale oraz teoretyków z 19 państw, w tym krajów bałkańskich i krajów Partnerstwa Wschodniego. Założeniem Platformy jest wspieranie i ułatwianie międzynarodowej wymiany między artystami i działaczami, a także opracowanie i rozwijanie programów edukacyjnych w dziedzinie sztuk performatywnych.

W tym roku EEPAP proponuje 11 rezydencji i praktyk, które odbędą się jesienią i zimą 2013 w instytucjach i na festiwalach w Polsce, Bośni i Hercegowinie oraz Rumunii.

Program przeznaczony jest dla: menadżerów programowych oraz producentów z sektora festiwali sztuk performatywnych (teatr i taniec); osób reprezentujących niezależne instytucje sztuk performatywnych oraz projekty z państw Partnerstwa Wschodniego; krytyków zajmujących się tematyką współczesnego teatru; scenografów spektakli tanecznych.

O udział w rezydencjach mogą ubiegać się mieszkańcy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.

Każda z rezydencji rozpocznie się na tydzień lub kilka dni przed rozpoczęciem tegorocznej edycji goszczącego festiwalu i będzie trwała przez cały jego okres. Kurator, krytyk, menadżer lub producent będzie uczestniczył w końcowej fazie przygotowań do festiwalu, jak również rożnych działaniach organizacyjnych w czasie jego trwania. Niektóre festiwale mogą zaproponować pracę przy relacjonowaniu wydarzeń (pisanie lub korekta raportów lub esejów dotyczących spektakli i wydarzeń).

Warunki:

- wybranym uczestnikom organizator zapewni darmowe zakwaterowanie, przelot oraz stypendium na pokrycie kosztów pobytu;

- każda osoba może ubiegać się o uczestnictwo w jednym programie rezydencyjnym, jednakże istnieje możliwość złożenia zgłoszenia na drugi, opcjonalny program - zgłoszenie będzie rozpatrzone w przypadku braku miejsc na program pierwszego wyboru. Osoba pragnąca zgłosić się na więcej niż jeden program powinna wyraźnie zaznaczyć, który z programów jest drugim wyborem.

- wymagane jest biegłe posługiwanie się językiem angielskim (prócz języka ojczystego)

Dla programu Dialog-1 poza biegłą znajomością języka angielskiego wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego.

Językiem obowiązującym na warsztatach odbywających się podczas programu na Festiwalu Mess jest język angielski.

- nie ma ograniczeń wiekowych.

Aby zgłosić się do Programu należy przygotować indywidualne zgłoszenie zawierające:

- krótki list motywacyjny uzasadniający wybór danego programu

image_gallery_kopia.jpg - krótkie podsumowanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego (do 2 stron)

- CV (maksymalnie 1 strona)

- wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z podaniem kodu wybranego programu.

Zgłoszenia nie będą odsyłane.

 

Zgłoszenia należy przesłać na adres molik.ewa@gmail.com z kopią na adres emolik@eepap.org

Termin nadesłania zgłoszeń na drugi Program Rezydencji i Praktyk upływa 1 września 2013.

Z wybranymi uczestnikami organizatorzy skontaktują się do 7 września 2013.

Wyboru uczestników dokona komisja, w której skład wchodzą członkowie sieci EEPAP oraz organizacji współpracujących, organizujących Program.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.eepap.org

Kurator programu: Goran Injac oraz zespół Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych.

Kontakt:

Ewa Molik

molik.ewa@gmail.com

emolik@eepap.org

Szczegółowy opis poszczególnych programów rezydencyjnych wraz z wymaganiami i planowanymi zadaniami znajduje się pod adresem:

http://www.eepap.org/web/english/redaction-articles-full-page/-/asset_publisher/1KfY/content/call-for-applications%3A-the-second-residence-internship-programme-of-2013.

(-)
Materiał nadesłany
2 sierpnia 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...