Nabór na studia magisterskie

Wydział Wiedzy o Teatrze AT

Akademia Teatralna ogłasza nabór kandydatów na studia magisterskie Wydziału Wiedzy o Teatrze. Termin składania dokumentów mija 2 września 2014.

ATUTY WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE

Jedyny wydział teatrologiczny na uczelni artystycznej.

Ciekawe specjalizacje - rozwijające umiejętności praktyczne.

Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru, osobami cenionymi i rozpoznawalnymi.

Szansa na nawiązanie licznych kontaktów branżowych.

OPIS KIERUNKU

Studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem. Studia WOT dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.

Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa.

WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym "doświadczaniem teatru". Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody "teatru dla życia".

Studia magisterskie kształcą w dwóch specjalnościach: performatyczno-teatralnej oraz dramaturgiczno-medialnej.

ZASADY REKRUTACJI

Warunek dla kandydatów: tytuł licencjata z zakresu wiedzy o teatrze albo tytuł licencjata lub magistra innych studiów humanistycznych.

Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej - sprawdzian wiedzy obejmuje następujące zagadnienia:

historia teatru i dramatu polskiego;

historia teatru i dramatu powszechnego;

teatr i dramat współczesny;

temat dowolny - inny niż temat pracy licencjackiej - z zakresu teatru, wskazany przez komisję spośród dwóch zgłoszonych przez kandydata, związanych z jego zainteresowaniami lub dorobkiem artystycznym /krytycznym/ naukowym.

Terminarz rekrutacji Składanie dokumentów do 2 września 2014. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17 września 2014.

OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność performatyczno-teatralna przeznaczona dla studentów z ambicjami naukowymi i badawczymi, wprowadza w świat nowoczesnych narzędzi poznawczych, pozwalających poznawać nie tylko teatr i pokrewne mu formy artystyczne, ale poprzez teatr szersze zakresy ludzkiego życia, np. zagadnienia międzykulturowe, mechanizmy życia społecznego, czy to "jak czynić słowami". Autorem koncepcji specjalności Tomasz Kubikowski, który spopularyzował performatykę w Polsce (i zaproponował jej polską nazwę).

Specjalność dramaturgiczno-medialna przygotowująca do pracy w mediach, teatrach, redakcjach pism kulturalnych, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu krytyki teatralnej i pisania o teatrze i dla teatru. Zajęcia mają charakter praktyczny i warsztatowy, prowadzone przez wykładowców dysponujących doświadczeniem dziennikarskim, redaktorskim i dramaturgicznym. Na specjalności wykładają m.in. Piotr Cieplak, Janusz Majcherek czy Łukasz Drewniak.

PRACA PO STUDIACH

Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru to nie tylko możliwość poznania warsztatu i metod pracy, ale również szansa zdobycia kontaktów i nawiązania współpracy, co ułatwia późniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Absolwenci WOT pracują w teatrach, różnych instytucjach kultury (muzea, centra kultury), mediach (prasa, radio, TV), organizacjach pozarządowych, niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy), instytucjach naukowych, instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

(-)
Materiał Organizatora
19 sierpnia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia