Nagroda dla musicalu

"Korczak" - reż. R. Skolmowski - Opera i Filharmonia Podlaska

Musical "Korczak" Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego został uhonorowany Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 16 maja br. o godz. 19.00 w sali widowiskowo-koncertowej Matecznik Mazowsze w Otrębusach.

UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ KANDYDATURY:

Musical "Korczak" to pierwszy spektakl muzyczny w repertuarze nowej Opery. Nie bacząc na funkcje artystyczne musicali ten stał się nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale prawdziwym europejskim projektem, znakomicie wpisując się w ramy działalności nowej Opery jako Europejskiego Centrum Sztuki.

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zakupiło dwuletnią licencję na ten spektakl tuż przed ogłoszeniem roku 2012 przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka, którego historia życia stanowiła kanwę do opowieści snutej przez dwóch brytyjskich twórców musicalu. Dzięki tym okolicznościom spektakl mógł towarzyszyć ważnym wydarzeniom Roku Korczaka, wśród których znalazły się m.in. konferencje Rzecznika Praw Dziecka.

"Korczak" jako spektakl muzyczny to niewątpliwe prawdziwe dzieło sztuki. Trudny temat został opatrzony przejmującą muzyką, której autorem jest brytyjski kompozytor Chris Williams. Sam kompozytor zaszczycił białostocką premierę swoją obecnością i docenił jakość realizacji prezentowaną przez białostocki zespół, nie tylko ze względu na znakomite przygotowanie małych aktorów, również ze względu na świetnie przygotowane role główne (w rolę Korczaka wcielili się Damian Aleksander i Tomasz Steciuk, aktorzy Teatru Muzycznego Roma z Warszawy) oraz wartość inscenizacyjną (praca reżysera oraz scenografa i autora kostiumów, w tych rolach dyrektor OiFP Roberto Skolmowski oraz wybitny scenograf Paweł Dobrzycki) Spektakl ma także kluczowe znaczenie dla chóru dziecięcego pracującego w Operze. Zespół, który tworzy setka dzieci nie tylko doskonalił się w sztuce scenicznej i wokalnej, ale także doświadczył szeregu spotkań i działań warsztatowych, które pozwoliły zrozumieć im trudną tematykę musicalu.

Potrzeba budowania świadomości artystycznej i społeczno-kulturowej u małych wykonawców wpłynęła także na zbudowanie całego programu skierowanego do uczestników i odbiorców musicalu, ale także do społeczności lokalnej. Działania te były realizowane poprzez warsztaty (m.in. do wystawy "Przybyli, odeszli...Są:Żydzi Polscy"), konferencje (spotkanie Maciejem Zabierowskim, przedstawicielem Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Polsce (Instytut Yad Vashem), Konferencja Rzecznika Praw Dziecka "Ku dorosłości", konferencja dla nauczycieli "Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holocauście?"), wydawnictwa (bajka Michała Rusinka "Powieki - bajka dedykowana Januszowi Korczakowi i jego dzieciom" i "Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć" autorstwa Batszewy Dagan), konkurs "Mały Przegląd- reaktywacja"(nawiązujący do wydawanego przez podopiecznych Janusza Korczaka "Małego Przeglądu") i liczne wystawy (fotograficzne i multimedialne).

Dzięki staraniom OiFP spektakl objął patronatem honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Swojego patronatu udzielili też m.in.: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prof. Jadwiga Bińczycka (Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka), prof. dr. hab. Adam Frączek (Kurator Katedry UNESCO im. J. Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), Batia Gilad - przewodnicząca International Korczak Association, The Korczak Educational Institute of Israel, Karol Becker - pedagog, historyk, były pracownik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie ds. edukacji, a 5 czerwca 2012 roku polską prapremierę musicalu "Korczak" oraz towarzyszący mu projekt edukacyjny objęła patronatem Dyrektor Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) Irina Bokova.

W rezultacie tych działań i niewątpliwie dzięki pozytywnej ocenie płynącej z wielu środowisk Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w dniu 5 grudnia 2012 roku zostało uhonorowane medalem Rzecznika Praw Dziecka. To zobowiązująca nagroda, która jednak utwierdza w przekonaniu, że sztuka to coś więcej, że musi nieść przesłanie i oferować wartość dodaną, którą na wielu polach oferują i do wielu grup kierują autorzy spektaklu.

(-)
Materiał Opery
24 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia