Nagrody zostały rozdane

6. Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne POKOT

W dniach 14-16 marca 2014r. w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne, przegląd amatorskich grup teatralnych z województwa Lubuskiego. W 23 prezentacjach wystąpiło 236 wykonawców.

Rada Artystyczna w składzie:
- Ewa Lisowska-Gałła – Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
- Alina Czyżewska – teatrolog, aktorka
- Ryszard Klimczak – krytyk teatralny, redaktor Dziennika Teatralnego 

Za szczególne walory artystyczne prezentowanego programu Rada Artystyczna przyznała tytuł Laureata oraz Nagrodę Główną teatrowi:

1. PiiP /Zielonogórski Ośrodek Kultury/ nagroda finansowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w wysokości 1000zł oraz nagroda ufundowana przez Miasto Gorzów Wielkopolski /nagroda rzeczowa/.

Tytuł Laureata oraz nagrodę finansową otrzymali:

1. Teatr na Piętrze /Strzelecki Ośrodek Kultury/ nagroda finansowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w wysokości 500 zł.
2. Łośno – Głośno /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nova" w Kłodawie/ nagroda finansowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w wysokości 500 zł.
3. "Ponievash"/MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze/ nagroda finansowa Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w wysokości 500 zł.
4. Pracownia Teatru Tańca "Proforma" /MCKiE „Dom Harcerza/ nagroda finansowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w wysokości 500 zł

oraz wyróżnienia:

1. zŁośniaki /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nova" w Kłodawie/ nagroda rzeczowa w postaci sesji foto-video ufundowana przez RCAK.
2. Prawie Profesjonalni /Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp./ nagroda ufundowana przez Teatr im. J. Ostery w Gorzowie Wlkp. /zaproszenie na dwa spektakle premierowe/.
3. BólWers/MCKiE „Dom Harcerza w Zielonej Górze/ nagroda rzeczowa w postaci sesji foto-video ufundowana przez RCAK.

Nagroda Specjalna Dziennika Teatralnego w postaci tygodniowej promocji w wortalu Dziennik Teatralny dla Teatru Trach…! /MCKiE „Dom Harcerza w Zielonej Górze.

Wszystkie zespoły uczestniczące w Ponoworocznych Konfrontacjach Teatralnych otrzymały dyplomy, upominki oraz plakat. Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Zespoły wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Nagrody pieniężne ufundowało Regionalne Centrum Animacji Kultury z Zielonej Góry, Biblioteka Publiczna im. K. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielonogórski Ośrodek Kultury. Nagrody rzeczowe ufundowało Miasto Gorzów Wielkopolski. Honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawowała Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Rada Artystyczna podziękowała instruktorom, pedagogom i opiekunom artystycznym za trud i wysiłek włożony w przygotowanie zespołów. Szczególne słowa podziękowania skierowano do dyrektorów i pracowników Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za realizację Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych -POKOT 2014.

(-)
Materiał Festiwalu
17 marca 2014

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia