Nie będzie #metoo - odwołanie debaty

Organizatorzy Festiwalu Boska Komedia wycofują się z debaty dotyczącej ruchu #metoo.

Bartosz Szydłowski, dyrektor Festiwalu oświadczył: "Debata festiwalowa dotycząca Me too nie odbędzie się w czasie festiwalu. (...) Przygotowanie do tak delikatnej i złożonej problematyki wymaga więcej czasu na doprecyzowanie celów, tematów, perspektyw".

10 grudnia 2021 r. miała się odbyć debata pod hasłem "Me too - i co dalej?" jako część programu Festiwalu Boska Komedia, który po raz czternasty ma miejsce w Krakowie.

Kontrowersje wywołała decyzja o zaproszenie m.in. Jacka Poniedziałka i Mariusza Grzegorzka, wobec których pojawiły się publiczne zarzuty o przemoc werbalną i poniżanie. Innymi zaproszonymi miały być Jolanta Janiczak i Iga Gańcarczyk. Na debacie zabraknąć miało osób osobiście dotkniętych przemocą w teatrze.

Grupa reżyserek - Weronika Szczawińska, Jagoda Szelc, Anna Smolar i Małgorzata Wdowik - których spetkakle prezentowane są w ramach Festiwalu, wydała oświadczenie w tej sprawie, które poskutkowało rezygnacją z udziału w wydarzeniu obu pań i Jacka Poniedziałka: „Bardzo niepokojący wydaje nam się fakt, że jedna z najważniejszych imprez polskiego teatru, jaką jest Boska Komedia, wysyła ambiwalentne sygnały. Za takie sygnały uważamy obecność na festiwalu osób, którym w ostatnich miesiącach postawiono bardzo poważne zarzuty, ukrywanie obecności jednej z tych osób pod pseudonimem, a także enigmatyczny opis debaty »Metoo - co dalej?«, który zdaje się stawiać znak równości pomiędzy potrzebami osób doświadczających przemocy a potrzebami osób oskarżonych o jej stosowanie".

W ubiegły piątek - 3 grudnia - po spektaklu Pawła Passiniego, występującego w programie Festiwalu pod pseudonimem, podjęto decyzję o odwołaniu debaty. Informację zamieszczono na stronie Festiwalu, jednak już kolejnego dnia (sobota, 4 grudnia) decyzja została unieważniona. Według słów Bartosza Szydłowskiego, panel dyskusyjny miał - w nieco innej formie - powrócić wraz z zmienoną listą zaproszonych gości.

Dopiero we wtorek 7 grudnia organizatorzy ostatecznie wycofali się z planowanej debaty, w oświadczeniu na ten temat dyrektor Festiwalu pisze: "Debata festiwalowa dotycząca Me too nie odbędzie się w czasie festiwalu. Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy nie może w tak szybkim trybie podjąć się spotkania i pracy nad nim. Przygotowanie do tak delikatnej i złożonej problematyki wymaga więcej czasu na doprecyzowanie celów, tematów, perspektyw".

Równocześnie poinformowano, że od nowego roku na platformie Play Kraków mają pojawić się debaty online traktujące o dyskryminacji i przemocy. Debaty mają mieć częstotliwość miesięczną, a o chęci pracy nad tematem mówił Dyrektor Festiwalu - Bartosz Szydłowski: "Formuła tych debat jest w trakcie opracowywania, a intencją jest różnostronne przedstawienie tak trudnego jak przemoc w teatrze problemu, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ofiar". Dodaje: "Panie reżyserki, które wydały oświadczenie zostały zaproszone do współpracy. Jej zakres również będzie doprecyzowany".

Dorota Dziuba
Dziennik Teatralny Katowice
9 grudnia 2021

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...