Nie licząc się z przeszkodami

9. Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Radość Tworzenia"

18 października rozpoczęła się w Siedlcach dziewiąta edycja Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Radość Tworzenia. Poszczególne festiwalowe dni, poświęcone różnym dziedzinom sztuki, realizowane będą w wybranych miastach Mazowsza i prezentować będą twórczość osób niepełnosprawnych we wszystkich jej przejawach

Przegląd jest przedsięwzięciem, które otwiera przed ludźmi dotkniętymi szczególnymi trudnościami nowe możliwości realizacji własnych zainteresowań. Działalność twórcza pozwala im zaistnieć w codzienności ludzi pełnosprawnych i wnieść zupełnie nową jakość w sztukę. Ich dokonania fascynują oryginalnością i pomysłowością, budzą uznanie szczerością przekazu i bezpretensjonalnym podejściem do materiału twórczego. Wszystkie te cechy w połączeniu z profesjonalna aranżacją powodują, że festiwalowe dni stają się prawdziwymi świętami sztuki. W trakcie prezentacji artystycznych ujawniają się niezwykłe talenty wokalne, taneczne i teatralne. Festiwal służy prezentacji tych osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki, a wykonawcy to niekiedy osoby skrajnie różniące się wiekiem oraz stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

Co tydzień, w wybranych miastach Mazowsza organizowane są dni poświęcone kolejnym dziedzinom sztuki - plastyce, tańcowi, muzyce i teatrowi. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki organizuje w swojej siedzibie jeden z dwóch dni teatru, a w Teatrze Rampa - koncert galowy, będący podsumowaniem i oficjalnym zamknięciem Festiwalu.

Oprócz prezentacji talentu i uczestnictwa w ciekawym przedsięwzięciu, Festiwal jest okazją dla całego mazowieckiego środowiska osób niepełnosprawnych do spotkania się i wymiany doświadczeń. Główną ideą Festiwalu "Radość Tworzenia" jest umożliwienie wykonawcom pełnego satysfakcji uczestnictwa. Festiwal nie ma charakteru współzawodnictwa, chociaż niewątpliwym wyróżnieniem jest typowanie szczególnie efektownych i wartościowych prezentacji do koncertu galowego.

10 listopada br w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbył się pierwszy dzień prezentacji teatralnych w ramach Festiwalu Radość Tworzenia. Zaprezentowanych zostało 8 spektakli i tym razem - bardzo różnorodnych, począwszy od tych w konwencji scenicznej bajki (Czerwony kapturek, Bajka o smoku Kubie), poprzez montaż słowno-muzyczny (Z biegiem Wisły), aż po hiszpańskie cienie we Śnie. W kilku godzinach teatru wykorzystane zostały niezliczone zabiegi formalne, inscenizacyjne. Tematycznie bardzo interesujący dzień dał widzom i artystom satysfakcję, silne emocje, a tym drugim także możliwość pokazania talentu i sposobów na radzenie sobie w roli aktora. Łącznie zaprezentowało się około 100 osób, m.in. z Pionek, Szydłowca, Radomia, Krzyżanowic i Stoku Lackiego. Na scenie oglądaliśmy wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej - osoby niewidome, z dysfunkcjami narządów ruchu, z zespołem Downa i niesłyszące w różnym wieku.

PROGRAM:

25 listopada, czwartek

godz. 10.00 - Dzień Teatru

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12

6 grudnia, poniedziałek

godz. 11.00 - Gala finałowa

Teatr Rampa w Warszawie, ul. Kołowa 20

(-)
Materiały nadesłane
25 listopada 2010

Książka tygodnia

Amantka z pieprzem
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Grażyna Barszczewska, Grzegorz Ćwiertniewicz

Trailer tygodnia