Niedługo zostanie wyłoniony zwycięzca

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, TR Warszawa

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa zakończyły pierwszą fazę procedury wyboru architekta, który zaprojektuje gmachy obu instytucji na pl. Defilad w Warszawie. Wybrano 15 pracowni, spośród których w maju ma zostać wyłoniony zwycięzca.

O zakończeniu pierwszego etapu procedury wyboru projektanta poinformowało w środę PAP biuro prasowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Wniosek o udział w postępowaniu złożyło 35 firm i konsorcjów z Polski i zagranicy. Pierwsza faza procedury miała na celu zakwalifikowanie wykonawców - w oparciu o ocenę spełniania określonych warunków, w tym m.in.: zdolność ekonomiczną i finansową, odpowiednie kwalifikacje techniczne. Zakwalifikowano 15 firm - z Danii, Holandii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Po złożeniu ofert wstępnych firmy zostaną zaproszone do negocjacji, podczas których omawiane będą warunki współpracy. Na podstawie zaproponowanych koncepcji architektonicznych zostanie wybrany architekt zespołu budynków mieszczących Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i teatr TR Warszawa.

Lista 15 pracowni, spośród których wybrany zostanie projektant budynków, dostępna jest na stronie http://artmuseum.pl/pl/news/zakonczeniu-pierwszego-etapu-procedury-wyboru-projektanta.

Obecny konkurs jest już trzecią próbą doprowadzenia do końca budowy gmachu MSN i TR Warszawa w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Nie jest on jednak typowym konkursem architektonicznym, ale procedurą negocjacji z ogłoszeniem; preferowani są architekci z doświadczeniem przy projektach o dużej skali.

Prace projektowe mają trwać do połowy 2016 r. Obie instytucje będą prowadzić wspólnie proces projektowania aż do otrzymania pozwolenia na budowę, wtedy muzeum poprowadzi budowę swojej części obiektu, finansowaną z kredytu bankowego zaciągniętego na 30 lat, a teatr będzie się starał o fundusze z nowego budżetu UE na lata 2014-2020.

Harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie budowy w połowie roku 2016 oraz zakończenie jej w 2019 roku.

(-)
(PAP)
20 marca 2014

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia