Niezwykła prapremiera na jubileusz Sceny Polskiej

„Rajska jabłonka" - reż. Bogdan Kokotek - Scena Polska Teatru Cieszyńskiego

W Teatrze Cieszyńskim trwają próby zespołu Sceny Polskiej do sztuki „Rajska jabłonka" Andrzeja Niedoby w reżyserii Bogdana Kokotka. Prapremiera odbędzie się z okazji jubileuszu 65-lecia Sceny Polskiej 24 września br.

Autor „Rajskiej jabłonki", Andrzej Niedoba odwiedził 21 czerwca zespół Sceny Polskiej w związku z planowaną prapremierą. Podczas spotkania przybliżył aktorom genezę powstania utworu, opowiedział również o przeżyciach swoich krewnych, których losy opisane są w tekście.

Stryj Andrzeja Niedoby, czyli Władysław Niedoba zwany „Jurą spod Grónia" urodzony w 1914 roku zaangażował się po II wojnie światowej w rozwój kultury polskiej na Zaolziu. Nie tylko doprowadził do powstania Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w 1951 roku, jako jedynego poza granicami kraju stałego polskiego teatru zawodowego, ale i udzielał się na łamach zaolziańskiej prasy, m.in. był felietonistą „Głosu Ludu". Co równie ważne, propagował lokalne tradycje regionalne. Tworzył widowiska dla zespołu „Gorol" w Jabłonkowie, był też reżyserem i aktorem, ponadto zainicjował, a następnie kontynuował przez wiele lat inicjatywę „Gorolskiego Święta" w Jabłonkowie. Zmarł w Nawsiu w kraju morawsko-śląskim na Zaolziu w 1999 roku.

To właśnie Władysławowi Niedobie dedykowana została sztuka „Rajska jabłonka" autorstwa Andrzeja Niedoby. Sztuka jest napisana gwarą i opowiada o losach mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od czasów I wojny światowej do lat 80. XX w. Andrzej Niedoba zadedykował dzieło swojemu stryjowi, Władysławowi, ale po powstaniu dzieła literackiego nie doszło do jego adaptacji scenicznej. Z kolei później autor nie wyraził zgody na wystawienie „Rajskiej jabłonki" w żadnym teatrze.

We wrześniu 2016 roku mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego będą więc świadkami niezwykłej prapremiery po ponad 30 latach od napisania tego dramatu. Starania dyrekcji Teatru Cieszyńskiego i Sceny Polskiej w sprawie wystawienia tej sztuki właśnie teraz nie są przypadkowe. Akurat jesienią Scena Polska będzie bowiem świętować swoje 65-lecie. Jest to więc okazja do wyakcentowania nazwisk społeczników, dzięki którym kwitła kultura na Śląsku Cieszyńskim, w tym Andrzeja Niedoby, a także jego ojca, Adama Niedoby – regionalisty, nauczyciela, działacza szczególnie związanego z gminą Wisła, a przede wszystkim jego brata, czyli Władysława Niedoby, bez którego Śląsk Cieszyński nie miałby dziś Sceny Polskiej.

W jubileuszowej prapremierze „Rajska Jabłonka", którą widzowie będą mogli obejrzeć już po wakacjach, czyli 24 września, wystąpi cały zespół artystyczny Sceny Polskiej.

Małgorzata Bryl-Sikorska
Nowiny Gazeta Codzienna
17 września 2016
Portrety
Bogdan Kokotek

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...