Norwid po raz siedemnasty

17. Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do XVII edycji Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

Kobuszewski, Bryll, Englert, Sempoliński, Knittel, Szaflarska – to tylko niektóre nazwiska Laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2002 roku.

Rusza XVII edycja Nagrody. Zgłoszenia kandydatów – do 30 kwietnia 2018 r.

Pięć kategorii
Nagroda przyznana zostanie twórcom mieszkającym lub tworzącym na Mazowszu za dzieła i kreacje zrealizowane w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Zgłaszać można kandydatów w czterech kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne i Teatr. Statuetka Norwidowska wręczona zostanie również w kategorii „Dzieło życia" za całokształt twórczości.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: instytucje kultury, uczelnie wyższe, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia" uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie Wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandytata - Wniosek >> oraz Oświadczenie >> są do pobrania na stronie internetowej www.norwid.mazovia.pl 

Jak zgłaszać?

Kandydata zgłosić można na trzy sposoby:

elektronicznie na stronie internetowej Nagrody: www.norwid.mazovia.pl;
pocztą elektroniczną na adres e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl;
listownie na adres:
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida")

Informacja o nagrodzie i składanie wniosków:

Ligia Socha, ligia.socha@mazovia.pl tel. 22 432 45 57
Agnieszka Dudkiewicz, agnieszka.dudkiewicz@mazovia.pl tel. 22 432 45 56
Justyna Michniewicz, justyna.michniewicz@mazovia.pl tel. 22 432 45 67

Kontakt dla mediów: Magdalena Denko, m.denko@mik.waw.pl tel. 22 586 42 36; 601 668 45.

(-)
Materiał organizatora
7 marca 2018

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia

Artyści w spocie przec...
Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska,...