Nowatorski projekt Teatru Baj Pomorski

Interaktywna Instalacja "Dzieci tworzą dzieło sztuki"

1 sierpnia zostanie otwarta w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu Interaktywna Instalacja Artystyczno-Edukacyjna "Dzieci tworzą dzieło sztuki". Jest to nowatorski projekt, który w wyniku działań artystycznych dzieci związanych z tematem - uczucia: radość, smutek, miłość, doprowadził do przekształcenia przestrzeni teatralnej w niekonwencjonalne miejsce spotkania ze sztuką współczesną z pogranicza plastyki i teatru.

Do wnętrza niezwykłej przestrzeni zbudowanej z dziecięcych wyobrażeń na temat trzech uczuć – radości, smutku, miłości przenosi nowatorska INTERKATYWNA INSTALACJA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNA „DZIECI TWORZĄ DZIEŁO SZTUKI” stworzona w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu. To innowacyjny projekt, który dzięki działaniom artystycznym dzieci, doprowadził do przemiany przestrzeni teatralnej w niekonwencjonalne miejsce spotkania ze sztuką z pogranicza plastyki i teatru. Od 1 do 31 sierpnia, codziennie, w godz. 10:00 – 18:00, rodzice z dziećmi będą mogli wziąć udział w artystycznej podróży poprzez światy emocji, na którą złoży się wędrówka przez trzy Groty Wyobraźni – Radość, Smutek, Miłość, instalacja multimedialna, wystawa prac plastycznych pt.: „Barwy uczuć” oraz interaktywne przedstawienie „Planeta zagubionych baloników”. 

Instalacja została całkowicie stworzona z autorskich prac artystycznych i projektów scenograficznych dzieci, które w okresie od kwietnia do czerwca brały udział w warsztatach prowadzonym w „Baju Pomorskim”. Mali twórcy instalacji opowiedzieli o uczuciach za pomocą języka współczesnej sztuki plastycznej inspirowanej twórczością Joana Miro i abstrakcjonizmem. Pokazali, że uczucia, które trudno niekiedy ująć w precyzyjne słowa, można przedstawić w ich bogactwie znaczeń i odcieni poprzez uproszczone znaki, grę form, kształtów, kolorów i abstrakcyjnych kompozycji. Każda z zaprojektowanych przez nich grot przenosi w przestrzenie, które kojarzą się dzieciom z poszczególnymi uczuciami. W otwierającej instalację Grocie Radości dominować będzie radosna zabawa żywym kolorem, plamą barwną i nieregularnymi, fantazyjnymi kształtami, które twórczo pobudzają wyobraźnię. Świat radości w ujęciu artystycznym dzieci to obszar marzeń, swobodnego przetwarzania otaczającej rzeczywistości i śmiałych skojarzeń. Trudne, nieprzyjemne, nielubiane uczucie smutku, ale uczucie, którego dziecko doświadcza i do którego ma prawo – jak sami to powiedzieli mali artyści podczas warsztatów, zostało wyrażone w grocie ukształtowanej w tunel z dominantą w postaci „rzeki łez”. Proste, ale wymowne metafory plastyczne smutku będzie można zobaczyć m. in w ciekawie umieszczonych w grocie trójwymiarowych projektach scenograficznych autorów instalacji. Dziecięce wypowiedzi stanowiące warstwę audialną instalacji wypełnią tę przestrzeń dodatkowymi obrazami tworzonymi w wyobraźni odbiorcy. Smutek jest w nich uczuciem pochodzącym często ze świata dorosłych, z braku bliskości, rodzi się też z poczucia odrzucenia przez grupę rówieśników, z niemocy wobec własnych trudnych zachowań oraz ze współczucia chorym i cierpiącym.

Największa przestrzeń instalacji została przeznaczona na Grotę Miłości. Będzie ona intrygować wydzielonym w jej centrum „jądrem miłości” - miejscem symbolizującym miłość jako spotkanie ludzi. W wizji artystycznej dzieci miłość kojarzy się z rodziną, ukochanymi zwierzętami, kwiatami i znakami związanymi z sercem, kołem, falistą, miękką linią. To przestrzeń radości bycia razem z kimś bliskim, sprzyjająca rozmowie, dająca poczucie bezpieczeństwa i trwałości więzi, emanująca ciepłymi kolorami w tonacji czerwieni. 

Artystyczną wypowiedź dzieci na temat uczuć dopełnią: wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Barwy uczuć – radość, smutek, miłość”, na której zaprezentowanych zostanie 101 prac dzieci z całej Polski w wieku 5-13 lat, oraz instalacja multimedialna stworzona przez studentów Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Wędrówkę po światach uczuć warto będzie zakończyć udziałem w interaktywnym i nietypowym przedstawieniu teatralnym Planeta zagubionych baloników. Pomyślane ono zostało jako eksperymentalne zdarzenie, w którym osoba dorosła i dziecko/ dzieci stają się głównymi bohaterami wyprawy po zagubiony balonik skrywający w sobie najpiękniejsze marzenia dziecięce. Miłym dopełnieniem wrażeń będzie czas spędzony rodzinnie na stworzonej w ogrodzie teatralnym plaży z piaskownicą i teatralnymi przebieralniami.  

Instalacja „Dzieci tworzą dzieło sztuki” została pomyślana jako wydarzenie artystyczno-edukacyjne o charakterze familijnym i jest pierwszą w Polsce tego typu realizacją stworzoną przez dzieci. Daje ona wszystkim odbiorcom, w tym szczególnie dorosłym, niecodzienną okazję do wejrzenia w świat uczuć z perspektywy dziecka - jego doświadczeń, marzeń, pragnień, potrzeb i wyobrażeń. W odbiorze poszczególnych części instalacji ważną rolę będzie odgrywała twórcza współpraca dorosłych z dziećmi, dzielenie się wrażeniami, skojarzeniami, pytaniami i wspólne odkrywanie wyobrażeń przeniesionych przez małych artystów na znaki sztuki plastycznej, ukształtowanie przestrzenne instalacji, materie i formy trójwymiarowe. Więź emocjonalną między dorosłym i dzieckiem wzmacniać będą interaktywne elementy instalacji oraz przedstawienie teatralne. Poprzez instalację i towarzyszące jej zdarzenia artystyczne język sztuki współczesnej posługującej się abstrakcją, uproszczeniem, skrótem, niekonwencjonalnymi materiami, stanie się bliższy tak małym odbiorcom, jak i dorosłym, bardziej zrozumiały i intrygujący właśnie tym, że ciekawie wykorzystały go dzieci do tego, aby odkryć przed odbiorcami ważną część swojego świata uczuć i opowiedzieć w ten sposób o sobie i otaczającej rzeczywistości.
W pracach nad przygotowaniem instalacji wzięło udział 27 dzieci z Torunia w wieku 7-11 lat, wyłonionych do udziału w warsztatach z konkursu ogłoszonego przez Teatr „Baj Pomorski” oraz uczestniczących w zajęciach plastycznych prowadzonych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Od kwietnia do czerwca 2009 roku grupa dzieci pod okiem animatorów z Teatru, Galerii oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych (Sekcja Animacji Kultury) pracowała nad zadanym tematem związanym z trzema uczuciami – radością, smutkiem, miłością w różnych technikach plastycznych. Uczucia należą do pojęć abstrakcyjnych, dlatego ważną częścią warsztatów było zapoznanie się z językiem sztuki abstrakcyjnej na podstawie twórczości J. Miro oraz stworzenie własnego „alfabetu plastycznego” jako systemu umownych znaków, które pomagały dzieciom wyjść poza ilustracyjność i dosłowność. Sprzyjało to rodzeniu się niekonwencjonalnych pomysłów plastycznych czy kompozycyjnych, wyrażaniu swoich myśli o uczuciach w sposób tajemniczy, zakodowany, zachęcało do otwartego myślenia i kształtowało umiejętność objaśniania swoich działań. Prace nad projektem scenograficznym poszczególnych grot wymagały od dzieci uruchomienia wyobraźni przestrzennej i wejścia w rolę przyszłych odbiorców instalacji. Mali artyści stanęli w ten sposób przed zadaniem stworzenia dzieła sztuki, które będzie miało spójny przekaz myślowy. Inspirującym elementem warsztatów były listy towarzyszące pracom nadesłanym na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy uczuć – radość, smutek, miłość”. Listy te były okazją do dyskusji podczas pracy warsztatowej, zostały też nagrane przez dzieci jako krótkie refleksje włączone w instalację w postaci audialnej. W każdej warstwie artystycznej instalacja jest autorskim dziełem sztuki dzieci.

Instalacja przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pod opieką osób dorosłych. 
Uroczyste otwarcie instalacji w Teatrze „Baj Pomorski” z udziałem twórców dziecięcych: 1 sierpnia (sobota) godz. 14:00
Miejsce: Teatr „Baj Pomorski”
Czas trwania: 1-31 sierpnia 2009
Godziny otwarcia: codziennie – 10:00 – 18:00.
Bilety do nabycia w kasie teatru:
- dla dzieci i dorosłych – 5zł / osoba
- przedstawienie: dodatkowo 5 zł. 

Kontakt:
Teatr „Baj Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
tel.: 56 652 24 24
e-mail: sekretariat@bajpomorski.art.pl
www.bajpomorski.art.pl

Marzenna Wiśniewska
Materiały Teatru
10 lipca 2009

Książka tygodnia

Paragon
Wydawnictwo Mamiko
Justyna Nawrocka

Trailer tygodnia