Nowy cykl edukacyjny "Bierzemy na warsztat"

Wrocławski Teatr Pantomimy

Wrocławski Teatr Pantomimy proponuje nowy cykl edukacyjny "Bierzemy na warsztat", czyli warsztaty dla młodzieży licealnej, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznać różne aspekty pracy nad przedstawieniem teatralnym. Pierwsze spotkanie 22 listopada.

Zajęcia, realizowane zawsze w formie warsztatów, od praktycznej strony uczą odczytywać wszystkie elementy inscenizacji, jako spójnej koncepcji artystycznej.

Zajęcia prowadzone będą przez twórców teatralnych związanych z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, a także praktyków teatralnych o dużym doświadczeniu pedagogicznym.

Warsztaty zawsze odbywały się będą po konkretnym przedstawieniu z repertuaru Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Udział w przedstawieniu jest biletowany; w warsztatach - bezpłatny.

BIERZEMY NA WARSZTAT | kostium teatralny

Kostium teatralny nie jest przebraniem, a jednym z najważniejszych komponentów przedstawienia teatralnego, tworząc ostateczny kształt obrazu scenicznego. Kostium dopełnia aktora, ujawnia charakter postaci; jest symbolem, skrótem idei.

Za to, w co aktor ubrany jest na scenie, odpowiada kostiumograf. Pierwsze warsztaty przybliżą uczniom pracę kostiumografa zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Co dają takie warsztaty?:

- uruchamiają wyobraźnię,

- wyzwalają kreatywność i odwagę koncepcyjną,

- uczą umiejętności czytania tekstów kultury, interpretacji charakteru postaci,

- dostarczają wiedzy na temat środków ekspresji plastycznej, wiedzy o symbolach, znakach i działaniu koloru, nadając wszystkim elementom inscenizacji walor znaczeniowy,

- zapoznają ze specyfiką pracy kostiumografa,

- uczą odczytywania idei przełożonej na rzeczywistość kostiumu teatralnego.

Po zajęciach uczeń potrafi:

- ujawniać swoją kreatywność i wrażliwość w kontekście odczytywania i analizy kostiumu teatralnego, projektu plastycznego,

- potrafi profesjonalnie wypowiedzieć się na temat roli i znaczenia kostiumu teatralnego,

- potrafi przełożyć abstrakcyjne pojęcia na rzeczywistość formy plastycznej,

- potrafi odczytywać kształt kompozycji plastycznej z uwzględnieniem skali kostiumy, jego charakteru, wykorzystanych faktur, koloru, detali i funkcji,

- wyrazić swoje wyobrażenia za pomocą modelu przestrzennego,

- potrafi, za pomocą szkicu i modelu przestrzennego dochodzić do charakteru postaci,

- potrafi podjąć dyskusję o roli i znaczeniu kostiumu teatralnego w kontekście oglądanego przestawienia.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do grup zorganizowanych - klas licealnych.

Ze względu na specyfikę zajęć i ich charakter warsztatowy - maksymalna ilość uczestników to 40 osób.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc i kolejność zgłoszeń.

Kiedy?

22 listopada 2014, godz. 17.00

Gdzie?

Scena im. Grzegorzewskiego, Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3.

Za ile?

Pojedynczy bilet na przedstawienie 20 zł/osoba. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Grupy obowiązuje, bezpośrednio przed warsztatem, udział w przedstawieniu "Szatnia" w dniu 22 listopada, godz. 19.00, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3, ponieważ podczas zajęć nawiązywać będziemy do przedstawienia.

Rezerwacja biletów: 71/337 21 03 lub a.paluch@pantomima.wroc.pl.

Prowadząca

Zajęcia poprowadzi Zofia de Ines-Lewczuk

Scenografka teatralna, operowa, baletowa, filmowa i telewizyjna, znana również ze swych prac w Danii, Hiszpanii, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach, do których docierały z jej przedstawieniami polskie teatry. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki i Studium Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Debiutowała scenografią do sztuki Tadeusza Różewicza "Białe małżeństwo" na scenie Teatru Współczesnego we Wrocławiu, a następnie powtórzyła tę pracę w jednym z amerykańskich teatrów. Odtąd stała się u nas jednym z najbardziej wziętych scenografów teatralnych, zapraszana przez najwybitniejszych polskich reżyserów i najbardziej znane teatry.

Ma w dorobku ponad sto różnych realizacji w kraju i za granicą. W 2001 r. przygotowała w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej dekoracje (wraz ze Sławomirem Lewczukiem) i kostiumy do "Strasznego dworu" Moniuszki w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, w 2007 r. scenografię spektaklu "W krainie czarodziejskiego fletu" Mozarta, a w 2008 r. kostiumy do spektaklu "Magiczny Doremik" Ptaszyńskiej. Pracowała m.in. z takimi reżyserami, jak: Henryk Baranowski, Kazimierz Braun, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Jarocki, Maciej Prus, Marek Weiss-Grzesiński i Krzysztof Zaleski, projektując scenografię do bardzo różnorodnego repertuaru: od Szekspira aż po Geneta i Różewicza.

Przez wiele lat współpracowała z twórcą polskiego teatru pantomimy Henrykiem Tomaszewskim, z którym zrealizowała we Wrocławiu "Rycerzy króla Artura", "Syna marnotrawnego" i "Sen nocy letniej". Pracowała z nim również w Bonn, gdzie wystawili wspólnie "Orfeusza i Eurydykę" Christopha Glücka. Tworzyła dla większości scen operowych w Polsce oraz dla Polskiego Teatru Tańca Ewy Wycichowskiej. Dla Opery Narodowej zaprojektowała scenografię do "Fausta" Gounoda, "Rossinian", "Bolera" i "Carmin burana" w choreografii Antala Fodora oraz do "Rigoletta" Verdiego. Z zespołem Teatru Ekspresji w Gdyni, we współpracy z Wojciechem Misiurą, stworzyła parę lat temu na wskroś oryginalne widowisko autorskie, eksponujące jej niezwykłą fantazję w kreowaniu kostiumem postaci scenicznych. Jej indywidualne wystawy projektów scenograficznych prezentowane były m.in. w Paryżu i Darmstadcie. Uczestniczyła też w kilku wystawach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Na zdjęciu: "Szatnia" Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

(-)
Materiał Teatru
13 listopada 2014

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...