Nowy dyrektor Dramatycznego

Monika Strzępka, jedna z najbardziej znanych reżyserek teatralnych w Polsce, zostanie dyrektorką Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy.

Monika Strzępka - reżyserka teatralna i filmowa. Urodziła się w 1976 w Tarnowie.

W ogłoszonym przez władze stolicy konkursie pokonała Tadeusza Słobodzianka (obecnego dyrektora), Michała Zadarę i Ryszarda Adamskiego.

Strzępka jest absolwentką Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Reżyserka debiutowała w 2004 roku w Bydgoszczy. Ma na swoim koncie liczne realizacje w teatrach w całej Polsce, często oparte o teksty dramaturgiczne jej partnera - Pawła Demirskiego.

Kontrakt na pięć sezonów artystycznych rozpocznie 1 września 2022 r.

Urząd m.st. Warszawy

__

Monika Strzępka wygrała konkurs na dyrektora/dyrektorkę Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Obejmie nową funkcję od 1 września na pięć następnych sezonów artystycznych.

Rozmowy z kandydatami odbyły się w piątek, 21 stycznia br. Dotyczyły kwestii prawnych, organizacyjnych funkcjonowania teatru, a przede wszystkim zaproponowanych przez kandydatki i kandydatów programów działania oraz rozwoju instytucji na najbliższe 5 lat.

W uzasadnieniu czytamy:

Bezwzględna większość członków i członkiń Komisji uznała, że kandydatura Moniki Strzępki spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Podczas pierwszego spotkania komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorkę/dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy, które odbyło się 13 stycznia br., komisja zakwalifikowała cztery osoby do kolejnego etapu konkursu. Wpłynęło sześć ofert kandydatów i kandydatek na dyrektora/dyrektorkę, z czego dwie zostały odrzucone z powodów formalnych. Do kolejnego etapu zaproszono: Ryszarda Adamskiego, Tadeusza Słobodzianka, Monikę Strzępkę, Michała Zadarę.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra - przewodnicząca, Ewa Malinowska-Grupińska, Artur Jóźwik (przedstawiciele m.st. Warszawy); Agnieszka Komar-Morawska, Andrzej Nowarski (przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Juliusz Krzysztof Szuster (ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji); Paweł Szkotak (Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów); Anna Gorajska (przedstawicielka Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy) – zastępczyni przewodniczącej, Rafał Rudkowski (przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 144 NSZZ „Solidarność" przy Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy) oraz Emilia Kur (radczyni prawna w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, bez prawa głosu).

Monika Strzępka - reżyserka teatralna, studiowała na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka zaangażowana społecznie. Debiutowała w 2004 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie wystawiła tekst Anny Bednarskiej „Z twarzą przy ścianie". Później wystawiła m.in. „Prezydentki" Wernera Schwaba (Scena Polska w czeskim Cieszynie) i „Dziady ekshumację" Pawła Demirskiego wg „Dziadów" Adama Mickiewicza (Teatr Polski we Wrocławiu). Wspólnie z Demirskim przygotowała m.in. „Niech żyje wojna!!!" (Teatr Dramatyczny we Wrocławiu), „W imię Jakuba S." (Teatr Dramatyczny w Warszawie), „Courtney Love" (Teatr Polski we Wrocławiu), „Bitwa warszawska 1920" (Narodowy Teatr Stary w Krakowie), „nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu! (Stary Teatr w Krakowie). Strzępka i Demirski zrealizowali także wspólnie głośny serial telewizyjny „Artyści".

__

Koncepcja programwa nowej dyrektorki Teatru Dramatycznego w Warszawie

Tomasz Mlącki
Dziennik Teatralny
22 stycznia 2022
Portrety
Monika Strzępka

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia