Nowy festiwal i nowy kwartalnik

Konferencja Fundacji Teatr Nie-Taki - Wrocław

Dolnośląska Fundacja Teatr Nie-Taki oraz legnicki Teatr Modrzejewskiej zapraszają na konferencję prasową poświęconą I edycji Festiwalu Teatru Nie-Złego i kwartalnikowi teatralnemu "Nietak!t", który od maja wchodzi do ogólnopolskiej sprzedaży

Podczas konferencji organizatorzy przedstawią ideę i program festiwalu, a także opowiedzą o imprezach towarzyszących.

Zaprezentowany zostanie również najnowszy numer czasopisma "Nietak!t" poświęcony twórczości Teatru Cinema.

Na konferencji obecni będą:

Jacek Głomb - Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
Katarzyna Knychalska - prezes Fundacji Teatr Nie-Taki i koordynator Festiwalu Teatru Nie-Złego
Marta Pulter - wiceprezes Fundacji Teatr Nie-Taki; imprezy towarzyszące
Marzena Gabryk-Ciszak - kontakt z mediami, gazeta festiwalowa

Konferencja odbędzie się 9 maja o godzinie 13:30 w księgarni "Tajne Komplety" przy ul. Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu

Fundacja Teatr Nie-Taki


Fundacja powstała w 2009 roku. Zrzesza młodych teatrologów i teatromanów. Głównym celem Fundacji jest poszukiwanie i propagowanie teatru ambitnego, niszowego, oryginalnego, który często pomijany jest w ogólnokrajowym dyskursie teatralnym. W jej hasłach pojawia się niezgoda na jednostronne ocenianie życia teatralnego w Polsce i narzucanie widzom dominującego modelu myślenia o teatrze. Fundacja od roku wydaje kwartalnik teatralny „Nietak!t”, w którym przedstawia mało znane zjawiska teatralne z kraju i ze świata. Organizuje także teatralne akcje społeczne i edukacyjne na Dolnym Śląsku.

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy


Teatr Dramatyczny w Legnicy powstał w 1977 roku. W 1999 roku scenie zostało nadane imię Heleny Modrzejewskiej.

Od 1994 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru jest Jacek Głomb. Od tego momentu  legnicka scena stała się jednym z najciekawszych miejsc teatralnych w kraju. Głombowi udało się skompletować znakomity zespół aktorski, zaprosić do współpracy wybitnych reżyserów i odbudować przymierze z publicznością. Znakiem rozpoznawczym teatru Modrzejewskiej stało się przygotowywanie przedstawień w przestrzeniach miejskich, misją społeczną – próba przywrócenia tych miejsc do życia i ratowanie ich przed zagładą. Spektakle pokazywano między innymi w starej hali fabrycznej, zrujnowanym kinie, zniszczonej sali teatralnej, zabytkowym kościele czy na dziedzińcu zamkowym.

Tematyka legnickich przedstawień jest bardzo różnorodna. Zespół sięga po lokalne historie, związane z wielokulturową przeszłością miasta, przygotowuje widowiskowe inscenizacje dramatów Szekspira, zabiera też głos w dyskusji o problemach dzisiejszej Polski.

Teatr Modrzejewskiej często udaje się w artystyczne podróże, odwiedzając miasta i miasteczka w kraju i zagranicą, prezentuje przedstawienia na międzynarodowych festiwalach, zdobywa liczne nagrody.

Festiwal Teatru Nie-Złego


Organizatorami festiwalu są Fundacja Teatr Nie-Taki i Teatr Modrzejewskiej w Legnicy. Festiwal odbędzie się w dniach 22-25 września 2011 roku w Legnicy i wypełni lukę po zawieszonym przez Teatr Modrzejewskiej Międzynarodowym Festiwalu „Miasto”.

Ideą przedsięwzięcia jest poszukiwanie i propagowanie teatru ambitnego i oryginalnego, który, często pomijany jest w ogólnokrajowym dyskursie teatralnym.

Katarzyna Knychalska, prezes fundacji: „Chcemy postawić na promowanie teatru, który wypadł poza oficjalny festiwalowy obieg, co nie znaczy, że jest teatrem niszowym. A my nie możemy się zgodzić na zmonopolizowanie tej wizji, bo scena jest zjawiskiem znacznie szerszym. Odżegnujemy się od prezentacji tych samych spektakli i nazwisk, które zdominowały łamy ogólnopolskich gazet i programy teatralnych festiwali. Bierzemy pod uwagę dwa kryteria – oryginalność i poziom artystyczny. Pokażemy sześć-siedem spektakli, bardzo różnorodnych – w tym zestawie znajdzie się zarówno teatr tańca, dramatyczny, jak i uliczny, reprezentujące różnorodne teatralne języki i estetyki”.

Przedstawieniom teatralnym towarzyszyć będą koncerty i dyskusje w klubie festiwalowym, warsztaty ruchu i świadomości ciała dla osób dojrzałych i zajęcia dla najmłodszych pod hasłem: „Zrób swój własny teatr”. Podczas festiwalu będzie się ukazywała gazeta, którą będą redagować młodzi miłośnicy teatru wyłonieni w drodze konkursu na recenzję teatralną. Program festiwalu zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu kwietnia.

Czasopismo teatralne „nietak!t”


„nietak!t” to młody (wychodzący od kwietnia 2010) kwartalnik teatralny. Młody także z powodu średniej wieku redakcji. Tworzy go pokolenie, które do tej pory nie brało jeszcze na swoje barki odpowiedzialności za opis i krytykę teatralnego świata. Pokolenie na tyle młode, by wyróżniać się świeżością spojrzenia i upartym dążeniem do niezależności i obiektywizmu – na tyle jednak dojrzałe, by podchodzić do praktyki teatralnej z pokorą i rzetelnością.

Nie tylko młodość wyróżnia „nietak!t”. To przede wszystkim pismo „nie-takie” tematycznie i ideologicznie. Autorzy zajmują się teatrami, o których często nie można przeczytać w żadnym innym periodyku w języku polskim. Jeżdżą za tematami po najdalszych miastach i wioskach, w Polsce, Europie i świecie. Nie po to tylko, by szukać nowości, ale z przekonania, że wyprawa i spotkanie to wartości nieodzownie wpisane w pojęcie teatru. Z ich relacji powstaje gazeta dokumentująca obrzeża życia teatralnego, ale także przeciwstawiająca się teatralnym modom i scenicznej hochsztaplerce. „nietak!t” ma stać się platformą wymiany myśli dla teatrologów i ludzi pośrednio tylko zajmujących się teatrem. Jego innowacyjność polega na niszowym obszarze tematycznym, nowych, nieakademickich sposobach pisania o teatrze i rewolucyjnym kierunku w myśleniu o redagowaniu pisma.

Pismo wydawane przez Fundację Teatr Nie-Taki w roku 2010 było kwartalnikiem bezpłatnym, rozdawanym na uczelniach, w kawiarniach artystycznych, bibliotekach, teatrach i innych instytucjach kultury. Od maja 2011 roku dostępne będzie na rynku, jako jedno z kilku pism teatralnych dystrybuowanych w większych sieciach kolporterskich w kraju

Marzena Gabryk-Ciszak
Materiały Organizatorów
28 kwietnia 2011

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...