Nowy teatr w Rzeszowie

Pierwsza premiera w Teatrze Małych Form w Rzeszowie

Przy rzeszowskim Oddziale Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej powstał Teatr Małych Form. Skupia aktorów – seniorów Teatru Maska i Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Jego siedzibą jest klub „Turkus" w Wojewódzkim Domy Kultury.

17 grudnia przedstawi pierwszy spektakl premierowy – „Spowiedź w drewnie" Jana Wilkowskiego, w reżyserii Ryszarda Szeteli, ze scenografią Janusza Pokrywki. Kostiumy zaprojektowała Beata Klimkowska, muzykę opracował Bartosz Szetela, lalki wyrzeźbił Kazimierz Czapka. W obsadzie: Jolanta Nord, Małgorzata Szczyrek, Joanna Sitarz, Józef Gmyrek i Ryszard Szetela, który zagra główną postać: Artystę naiwnego i samorodnego, lecz świadomego swej sztuki, pewnego dnia podejmującego swoistą spowiedź, konfrontującą jego z jego dziełem – wyrzeźbionym w drewnie świątkiem, cierpliwie zasłuchanym w jego intymne zwierzenia. Dotyczą one zmagań z nieposłuszną materią, opornym tworzywem i opisują klęski w podejmowaniu prób kreacji doskonałej. Odwieczne motywy rozterek wszystkich artystów.

Ryszard Szetela obchodził niedawno 55-lecie swojego aktorstwa i pracy reżyserskiej. Zagrał 130 ról, w tym 24 główne. W latach 1981-84 był dyrektorem Teatru Lalki i Aktora Kacperek w Rzeszowie, później przemianowanego na Teatr Maska. Obecnie gra na rzeszowskiej Scenie Propozycji Janusza Pokrywki. Jeden z głównych inicjatorów Teatru Małych Form Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie.

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
3 grudnia 2012

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia