Nowy wspiera zapaleńców

od miesiąca działa tam Centrum Edukacji Teatralnej

W Teatrze Nowym od miesiąca działa Centrum Edukacji Teatralnej. Ale teatru nie uczą się tutaj dzieci, tylko dorośli: instruktorzy teatralni, nauczycielki, liderzy niezawodowych grup. Po co? Bo do prowadzenia teatru amatorskiego nie wystarczą jedynie dobre chęci.

Koncepcję centrum Zbigniew Brzoza, dyrektor artystyczny "Nowego", przedstawił podczas festiwalu "Nowy mówi językami". - Program powstaje z myślą o instruktorach teatralnych - tłumaczył. - W realiach polskiej edukacji ich zaangażowanie to czyste wariactwo. Nikt ich nie wspiera, a najmniej szkoły, które wciąż obniżają poziom i nie mają miejsca dla kształcenia teatralnego. Centrum nie będzie wychowywać aktorów, to nie szkoła teatralna. Zależy mi na rozwijaniu osobowości za pomocą teatru. 

Centrum w siedzibie dawnego CK "Kolejarz" miało wystartować dopiero za dwa lata. Ale już pod koniec marca zorganizowano tu pierwsze dwudniowe warsztaty. W połowie kwietnia kolejne. Za każdym razem chętnych było więcej niż miejsc. Zgłaszali się studenci teatrologii, nauczyciele, liderzy młodzieżowych zespołów. Przyjechali nawet studenci z Białegostoku. Teatr ogłosił właśnie nabór na kolejne zajęcia - "Ciało w przestrzeni". Poprowadzi je 9 i 10 maja (sobota, niedziela) Leszek Bzdyl, tancerz i choreograf, jedna z ciekawszych osobowości w polskim teatrze tańca. Pierwszeństwo przy zapisach mają instruktorzy teatralni, liderzy amatorskich zespołów, nauczyciele.

Teatr Nowy czeka teraz na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie. Dostał już pisemne poparcie Towarzystwa Kultury Teatralnej, kuratorium oświaty, historyków teatru reprezentowanych przez prof. Annę Kuligowską-Korzeniewską i kilku instytucji kultury. Na razie wszystkie koszty teatr pokrywa z własnego budżetu. Zajęcia organizuje bezpłatnie. - Zaproponowaliśmy dyrektorowi, żeby wnieść symboliczną opłatę - mówi Anna Ciszowska, kierująca centrum. - Nawet nie chciał o tym słyszeć. Jego zdaniem nikt nie będzie płacił za edukację. 

Anna Ciszowska prowadzi CET od stycznia. Ukończyła teatrologię i studium reżyserii teatru dzieci i młodzieży w PWST w Krakowie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu). Kierowała kilkunastoma zespołami teatralnymi w VI LO w Łodzi, wielokrotnie wygrywając Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich, Łódzkie Spotkania Teatralne i inne festiwale dla niezawodowych grup. Ciszowska dwukrotnie dostała też Złotą Maskę - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, czyli najbardziej prestiżowe wyróżnienie w teatrze szkolnym. Teraz koordynuje działania CET: - Nauczyciele w Polsce o teatrze uczą się zwykle na własną rękę. Mogą liczyć jedynie na jednorazowe warsztaty i kursy. Nie ma regularnego szkolenia, a przecież prowadzenie zajęć z młodymi ludźmi wymaga nie tylko dobrych chęci, ale i kompetencji. Brak kwalifikacji często oznacza więcej szkód niż pożytków dla młodzieży. Dlatego pomysł, żeby w pierwszej kolejności nauczyć teatru samych pedagogów - przywieziony przez Zbigniewa Brzozę ze Stanów Zjednoczonych - to rewelacyjna i bardzo potrzebna inicjatywa.

CET działa na kilku płaszczyznach. Najważniejsza to organizacja warsztatów. Można się już zapisywać na roczny cykl szkoleń zaplanowany na przyszły sezon. W programie znajdą się m.in.: metodyka teatru i sztuki, propedeutyka reżyserii, treningi aktorskie, arteterapia, produkcja widowiska teatralnego i multimedialnego. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca. Zainteresowani muszą opisać swoją teatralną pracę z młodymi ludźmi i dostarczyć do Teatru Nowego (ul. Zachodnia 93) rekomendację dyrektora placówki lub w inny sposób potwierdzić działalność. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Będą nieodpłatne.

To nie koniec pomysłów. W maju zostanie reaktywowana gazeta teatralna "Proscenium", tworzona przez młodych recenzentów. Rozpocznie się też działanie "Dzieci dzieciom" - młodzież licealna będzie czytać bajki dzieciom. Dla uczniów przygotowano niekonwencjonalne prelekcje ułatwiające odbiór spektakli, np. "Klątwy" Stanisława Wyspiańskiego. Planowany jest konkurs na scenariusz spektaklu związanego tematycznie z Łodzią, a także festiwal teatru młodzieżowego lub dziecięcego. W przyszłym sezonie wystartuje projekt Brzozy "Magiczna Łódź". Na łódzkie podwórka wejdą twórcy, żeby zachęcać środowiska lokalne do artystycznej aktywności. 

- Działalność CET ma być ściśle związana z działalnością teatru - tłumaczy Ciszowska. - Chcemy zawiesić granice między sceną zawodową i amatorską, otwierać się na różne formy teatralne, wspierać zapaleńców i rozwijać tworzony przez nich nurt offowy.

Monika Wasilewska
Gazeta Wyborcza Łódź
29 kwietnia 2009

Książka tygodnia

Trailer tygodnia