O cześć Wam panowie Magnaci!

Apel w związku z sytuacją w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie

Groźba odwołania dyrektora krakowskiego Teatru im. Słowackiego Krzysztofa Głuchowskiego w odwecie za wprowadzenie na afisz współczesnej interpretacji Dziadów to kompromitacja władzy samorządowej w Polsce.

Na poziomie prawnym, bo Konstytucja RP w artykule 73 gwarantuje bezwarunkową wolność działalności artystycznej. Na poziomie intelektualnym, bo interpretacja arcydzieł narodowej literatury nie leży w kompetencjach lokalnych samorządów, to nienaruszalne i niepodważalne prawo artystów teatru. Na poziomie historycznym – bo kojarzy się z najgorszymi praktykami władz rozbiorowych i komunistycznych. Małopolski samorząd wpisuje się w tradycję działań carskiego kuratora Apuchtina i I sekretarza Gomułki.

Ponad trzy dekady temu środowisko teatralne ustami swych najwybitniejszych przedstawicielek i przedstawicieli okazało pełne zaufanie i wsparcie dla nowej władzy. Z całkowitym zaufaniem oddaliśmy się pod kierownictwo odradzających się samorządów. Przez lata ta decyzja wystawiana była na trudne próby. Wraz z podniesieniem ręki na fundamentalne i niepodważalne prawo ludzi sceny do kształtowania i interpretowania polskiej tradycji teatralnej przekroczony został rubikon.

Pamiętajcie Panie i Panowie Prezesi, Przewodniczący, Kuratorzy, Marszałkowie, że zostanie po Was „głuchy, drwiący śmiech pokoleń". A posługiwać się nim akurat my od stuleci umiemy lepiej i skuteczniej od innych.

Maciej Nowak, Marcin Kowalski, Paulina Skorupska, Ewa Maria Zaradna, Monika Stasik, Ewelina Mania, Karolina Kucharczyk, Alona Szostak, Ewa Szumska, Piotr B. Dąbrowski, Piotr Kaźmierczak, Monika Roszko, Konrad Cichoń, Michał Kaleta, Jakub Papuga, Michał Sikorski, Kornelia Trawkowska, Mariusz Adamski, Łukasz Drążek, Justyna Thiem, Elżbieta Lerczak, Elżbieta Joachimiak, Marcin Thiem, Olga Stiefel-Brzezinska

(-)
Materiał nadesłany
19 lutego 2022

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia