O Festiwalu

1. Festiwal Scenografii i Kostiumów - „Scena w budowie"

Teatr w Budowie, zwyczajowa nazwa instytucji powstającej przez 40 lat. Dziś Centrum Spotkania Kultur, którego architektura, swoją surowością, podkreśla niekończący się proces tworzenia. To przestrzeń otwarta, pobudzająca i inspirująca do kreowania nowych aranżacji inscenizacyjnych.

Nowe wydarzenie w Centrum Spotkania Kultur „Scena w Budowie" Festiwal Scenografii i Kostiumów odkrywać będzie paralelność pomiędzy budowaniem architektury, przestrzeni a tworzeniem spektaklu, podkreślać ważność obrazu w kreacjach scenicznych. „Scena w Budowie" otworzy przed widzem przestrzenie teatru, kulisy kreacji.

Wizualność jest dla nas bazową spektaklu, przekazywanych w nim treści. Chcemy uświadamiać, że scenografia i kostiumy nie są ozdobą i tłem do gry aktorskiej, nie powstają w oderwaniu od tekstu czy treści spektaklu. Scenograf i kostiumograf tworzą spektakl. Nasz festiwal powstaje by uhonorować i wydobyć z cienia ich pracę. Dlatego istotnym elementem „Sceny w Budowie" jest konkurs, w którym nagradzane będą najlepsze spektakle, powstałe w ostatnim czasie. W ten sposób chcemy docenić chęć eksperymentowania i podejmowania ryzyka w tworzeniu pełnych inwencji kreacji przestrzennych. Pragniemy aby „Scena w Budowie" stała się forum plastyków teatru, miejscem spotkania, wymiany myśli i doświadczeń dotyczących różnych dziedzin sztuki teatralnej.

Nad merytoryką programu Festiwalu czuwać będzie Rada Programowa, w której skład wchodzą niezwykli twórcy związani zarówno z filmem jak i z teatrem, są to: Ewa Braun, Boris Kudlička, Lech Majewski i Janusz Kapusta. Wszystkim działaniom patronować będzie Leszek Mądzik, Komisarz i pomysłodawca Festiwalu. Twórca Sceny Plastycznej KUL jest artystą niezwykle wrażliwym na obraz i potrafiącym docenić piękno i prawdę płynące z tego, co pozawerbalne i zmysłowe. Tworząc swoją wizję teatru plastycznego bardzo często odwołuje się do historii polskiego teatru, udowadniając tym samym jak charakterystyczna dla naszej tradycji teatralnej jest specyficzna wrażliwość na to co wizualne.

(-)
Materiał organizatora
18 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...