O festiwalu...

18. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest estetyka współczesnego teatru poszerzona o podtytuł polityczność i zaangażowanie współczesnego teatru.

Mam wrażenie, że różnorodny repertuar, na który jak co roku składają się spektakle z kraju i zagranicy, pozwoli nam dotknąć tego tematu i sprowokuje liczne interesujące dyskusje. Nie sposób bowiem mówić o najnowszych tendencjach w sztuce pomijając aspekt jej polityczności, którego przejawem są chociażby odradzające się coraz wyraźniej w ostatnich sezonach, tendencje lewicowe spod znaku głośnych i budzących kontrowersje spektakli Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. Nie można również przyglądać się współczesnej estetyce pomijając postdramatyczny teatr René Pollescha. Sam festiwal inaugurujemy nieformalnie premierą Marszu Polonia Jerzego Pilcha w reżyserii Jacka Głomba przygotowaną specjalnie na XVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. To szalona opowieść o Polsce i naszych narodowych upiorach, w której Pilch na poły prześmiewczo, na poły wizjonersko pokazuje nas – Polaków, którzy od wieków nie mogą dojść ze sobą do zgody.

Jednak Festiwal to nie tylko spektakle. Jak zawsze zaproponujemy Państwu mariaż sztuk, zachęcając tym samym, by tematy poruszane przez twórców w spektaklach, miały swoje rozwinięcie i kontynuacje w szerszej dyskusji, przenoszącej się również na inne aspekty sztuki. Dlatego festiwalowym prezentacjom, jak co roku, towarzyszyć będą spotkania z artystami, projekcje filmowe, wystawy oraz panele dyskusyjne.

Wierzę, że po raz kolejny Festiwal będzie przestrzenią żywej dyskusji, a Łódź znów stanie się na kilkanaście dni teatralną stolicą Polski.

Ewa Pilawska
Materiały Organizatora
11 lutego 2012

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia