O projekcie przyszłorocznego budżetu

2013 będzie rokiem kończenia inwestycji

Senacka komisja kultury i środków przekazu przyjęła we wtorek informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. projektu przyszłorocznego budżetu. - To będzie rok finalizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych - mówiła Monika Smoleń z MKiDN.

Budżet ministerstwa kultury na rok 2013 w stosunku do roku 2012 wzrasta o 4,9 proc. Porównując te oba budżety, przyszłoroczny wzrasta z 3 miliardów 318 mln zł w roku 2012 do 3 miliardów 482 mln zł (2013 rok) - licząc razem ze środkami z funduszy europejskich. Jeżeli chodzi o wydatki państwa, to w przyszłym roku budżet ministra kultury wzrasta o 1,5 proc. i w projekcie ustawy budżetowej zagwarantowano na ten cel 2 mld 98 mln zł.

Jak podkreśliła Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydatki resortu kultury ze środków europejskich wzrosną w przyszłym roku o 22 proc. - Jeżeli chodzi o wydawanie środków europejskich z tzw. wkładami własnymi, to zaangażowanie wyniesie 1 miliard 200 mln zł i będzie to rekordowy rok w historii ministerstwa kultury - mówiła.

- Przyszły rok będzie takim momentem kulminacji zakończenia projektów europejskich. Realizujemy 78 umów, oddanych zostało do użytku 27 obiektów. Zdecydowana większość pozostałych projektów zostanie sfinalizowana w latach 2013 i 2014. W budżecie zarezerwowano m.in. środki na budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, budowę Muzeum Historii Żydów Polskich i budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wszystkie te projekty dobiegają końca - powiedziała Smoleń.

Najwyższy procentowo wzrost budżetu będzie dotyczył przyszłorocznych wydatków na oświatę i wychowanie - o 3,6 proc. oraz na szkolnictwo wyższe - o 2,7 proc. Wzrosną także - o 20 proc. - wydatki na cele majątkowe, co związane jest m.in. z zabezpieczeniem w budżecie środków na realizację programów wieloletnich, w tym programu "Kultura", przeznaczonego na rozwój i modernizację bibliotek i domów kultury. W 2013 roku zostanie na niego przeznaczonych 129 mln zł.

W przyszłym roku o ponad 40 proc. wzrosną wydatki Funduszu Promocji Kultury (zasilanego z odpisu od gier liczbowych), który przeznaczony jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, młodych twórców i artystów, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Programy prowadzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego będą miały w tym roku budżet wynoszący 241 mln zł.

Dzięki programom ministra kultury można ubiegać się o dofinansowanie rozmaitych projektów kulturalnych i artystycznych, np. festiwali, przeglądów, wydawnictw. Programów jest osiem: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja, Obserwatorium kultury, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój infrastruktury kultury i Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość programów składa się z tzw. priorytetów, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie konkretnych projektów.

Największym priorytetem programu Dziedzictwo kulturowe jest "Ochrona zabytków" - jego budżet to 82 mln zł. Na Program Dziedzictwo kulturowe składają się także priorytety: "Wspieranie działań muzealnych" (5,5 mln zł), "Kultura ludowa" (3,5 mln zł), "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" (3 mln zł) oraz "Ochrona zabytków archeologicznych" (2 mln zł). Nowością, jak przypomniała Smoleń, jest stworzenie w tym roku priorytetu "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego" z budżetem 3 mln zł.

(-)
(PAP)
12 grudnia 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...