O spektaklu ...

"Don Giovanni" , Opera Krakowska

Opera Don Giovanni W.A. Mozarta powstała bezpośrednio po sukcesie, jakim była premiera Wesela Figara.

Utwór został napisany na zamówienie opery praskiej przez najlepszego librecistę, z jakim przyszło współpracować Mozartowi, Lorenzo da Ponte.

Opera powstała w rekordowym czasie ośmiu miesięcy. W wyniku pośpiechu zrezygnowano nawet z uwertury, ale Mozart zyskał kilka dni na jej skomponowanie w wyniku przesunięcia premiery (powodem była niedyspozycja śpiewaczki). Praska publiczność przyjęła operę z ogromnym entuzjazmem.

Wiedeńska premiera Don Givanniego odbyła się 7 maja 1788 jednak nie powtórzyła praskiego sukcesu (wiedeńska publiczność uchodziła za wyjątkowo wybredną). Na potrzeby premiery w Wiedniu Mozart włączył do opery dwie arie: Dalla sua pace Don Ottavio i In quali eccessi … Mi tradì quell\'alma ingrata Donny Elviry. Dopiero z czasem uznano utwór za genialny.

Obecnie jest elementem "żelaznego" repertuaru każdego teatru muzycznego.

(-)
Materiały Teatru
19 lutego 2009

Książka tygodnia

Trailer tygodnia