O spektaklu...

"Mały K." - reż. Paweł Passini - PWST we Wrocławiu

Spektakl, który chcielibyśmy stworzyć na podstawie tekstu „Małego Księcia" ma być dyplomem studentów czwartego roku Wydziału Lalkarskiego, który wieńczy czteroletni proces dydaktyczny.

O „Małym Księciu" myślimy jako o dziele niosącym przesłanie ważne zarówno dla dzieci, jak i tych, którzy jeszcze niedawno nimi byli, stąd nie chcemy wpisywać inscenizacji w żaden konkretny kontekst. W zakresie plastyki widowiska opieramy się na świecie stworzonym i narysowanym przez autora. Jeśli zaś chodzi o wszystkie wymogi dotyczące obsady to również pozostajemy wierni oryginałowi – rolę Małego Księcia grać będzie aktor o blond włosach, Róża jest fizycznie obecną na scenie postacią. Scenę odejścia Małego Księcia chcemy potraktować z ogromnym wyczuciem. Mamy świadomość tego jak skromnie zbudowana musi być ta kluczowa dla utworu scena.

Tekst „Małego Księcia" z cały swoim bagażem emocjonalnym i znaczeniowym jest dla nas absolutną bazą do działania. Specyfika Wydziału Lalkarskiego zajmującego się szeroko pojętą formą wiążę się z długoletnią tradycją konstruowania narracji plastycznej. Stąd też zespół pod wodzą reżysera chciałby na bazie improwizacji dotyczących tematów utworu przedstawić świat wykreowany przez Antoine de Saint-Exupery'ego za pomocą obrazu, rytmu, światła i ruchu. Nie dokonywać skrótów, a jedynie w procesie twórczym znaleźć jego plastyczne i muzyczne ekwiwalenty. Umożliwia to jednocześnie rozszerzenie kręgu odbiorców, na czym zależy naszej szkole z racji dużego zainteresowania działalnością artystyczno-dydaktyczną uczelni wśród widzów z zagranicy licznie odwiedzających Wrocław. W ubiegłym roku kalendarzowym w naszym teatrze studenckim gości przeszło 14 tysięcy widzów.

Twórcą koncepcji spektaklu jest Paweł Passini – reżyser uznany zarówno w Polsce jak i zagranicą. Twórca łączący w swojej pracy wysmakowaną plastyką i łączącą widzów i aktorów muzykę. Jego ogromne doświadczenie w pracy zespołowej i zaproszenie do budowania spektaklu wszystkich uczestników projektu umożliwi nam zbudowanie spektaklu będącego ważnym przeżycie dla wszystkich odbiorców. Autorska wizja teatru w połączeniu z ogromnym szacunkiem do opowiadanych historii w ubiegłym roku zaowocowała m.in. prestiżową nagrodą Total Theatre Award na International Fringe Festival w Edynburgu, a także, a może przede wszystkim, ogromnym zainteresowaniem widowni w Polsce i na świecie.

Pokazy dyplomu nie będą biletowane zgodnie z obowiązującym na uczelni modelem. Oznacza to dla nas, że efekty naszej pracy będą dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców w każdym wieku, co wiąże się z naszą ideą walki z wykluczeniem społecznym. Na naszej widowni często goszczą młodzi ludzie z ośrodków szkolno-wychowawczych, a także osoby niewidome i niedowidzące. W związku z tymi okolicznościami zwracamy się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie praw autorskich do utworu bądź ustalenie sybolicznej kwoty.

Co roku naszą uczelnie opuszcza kolejne pokolenie artystów lalkarzy zasilających zespoły teatralne w całej Polsce. Zasługi uczelni wielokrotnie doceniane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki którego wsparciu w styczniu 2012 udało się oddać do użytku gruntownie zmodernizowany budynek, na którego scenach realizujemy innowacyjne projekty teatralne i społeczne. W czterdziestoletnie tradycji naszej szkoły wielokrotnie sięgaliśmy po kanon literatury nie tylko dla dzieci, ale odbiorców reprezentujących wszystkie grupy społeczne. Fundamentem teatru, jaki proponujemy naszym odbiorcom, i który przekazujemy naszym studentom, jest nieustanne poszukiwanie uniwersalnej narracji. Uważamy, że wejście w świat „Małego Księcia" i opowiedzenie jego historii, przez naszych studentów może być inspirującym i niosącym ważne przesłanie doświadczeniem. Korzyścią zarówno dla opuszczających szkołę adeptów sztuki aktorskiej i widownię, jak i samego utworu.

 

Joanna Śliwińska
Materiał Teatru
17 kwietnia 2013
Teatry
PWST Wrocław
Portrety
Paweł Passini

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...