O wzorach i wzorcach zaangażowania

„Odwaga i odwaga bycia". Co to dla nas dziś znaczy?

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Twórcze pisanie Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na panel: „Odwaga i odwaga bycia". Co to dla nas dziś znaczy?

27 lutego, godz. 19:00/ Mała Sala, ul. Zachodnia 93/ WSTĘP WOLNY

Rozmawiać będziemy o aktywności społecznej, o miejscu nauki w społeczeństwie, o sposobach współczesnego oddziaływania, wreszcie – o wzorach i wzorcach zaangażowania.

Prowadzenie
Renata Kim (Newsweek, prywatnie też biegaczka i zawodniczka Taekwondo)

Pretekstem do dyskusji stało się wydanie przez WUŁ książki Jarosława Płuciennika pt. Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy. Autor stawia w swojej książce tezę, że misją humanistyki jest konfrontacja z rzeczywistością, a nawet protest i stawianie oporu uwierającej rzeczywistości, zaś wartością literatury – zaangażowanie w dzieje, czyli w historię. Przedstawia psalmy jako rodzaj protest songów oporu i pieśni inspiracji – jako wzór literatury zaangażowanej, widzianej w ramie wielkiej opowieści o wyzwoleniu i wybawieniu człowieka, literatury stawiającej opór i dającej przez to nadzieję.

W Małej Sali rozmawiać będą:
dr Katarzyna Lazari-Radek (filozofka szczęścia) UŁ
Piotr Pustelnik (himalaista)
prof. dr hab. Paweł Łuków, red nacz. Etyki, filozof współczesny UW
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, kulturoznawca i kognitywista UŁ

Prof. Paweł Łuków o odwadze: Mówi się, że odwaga staniała. To nieprawda. Odważni to nie po prostu ci, co stawiają czoła niebezpieczeństwu, ale ci, co czynią to w dobrej sprawie.

Dr Katarzyna Lazari-Radek:
Odwaga interesuje mnie, jako etyka i filozofa, przede wszystkim w kontekście wyborów moralnych wyznaczonych przez obiektywne zasady postępowania.

Prof. Jarosław Płuciennik:
Odwaga to czasami zwyczajne bycie, ale w określonym miejscu i czasie. Czasami odwaga to tworzenie, innym razem zwykłe myślenie. Odwaga jest niebanalna.

prof. dr hab. Paweł Łuków
Filozof, etyk i bioetyk; kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny półrocznika Etyka; autor prac poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego, w tym książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, WFiS UW 1997; Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Wyd. Naukowe „Scholar" 2005; Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Wyd. Naukowe „Semper" 2012, Etyka medyczna z elementami filozofii, (T. Pasierski, współaut.) Wyd. Lekarskie PZWL 2013, Zrozumieć śmierć człowieka, (red.), Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych 2015.

dr Katarzyna de Lazari-Radek
Filozofka i etyczka, absolwentka Filologii Angielskiej i Filozofii na UŁ. Zajmuje się metaetyką, filozofią utylitarystyczną i problemami etyki praktycznej: bioetyką, prawami zwierząt, etycznymi aspektami nowych technologii. Od lat współpracuje z prof. Peterem Singerem z Princeton University, z którym napisała dwie książki: The Point of View of the Universe (Oxford University Press, 2014) oraz Very Short Introduction: Utilitarianism (Oxford University Press 2017). W tej chwili studiuje zagadnienie dobrostanu, szczęścia i przyjemności. Zrealizowała dwa granty NCN jako kierownik. W 2017 roku otrzymała grant z Yale University na badania nad szczęściem w różnych kulturach i religiach.

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, ur. w 1966 r.
Kulturoznawca, literaturoznawca, cyfrowy humanista, kognitywista, badacz kultury Reformacji i tłumaczeń psalmów, Redaktor Naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego The Problems of Literary Genres; Pełnomocnik Rektora ds. otwartych zasobów edukacyjnych; Profesor nauk humanistycznych, prof. zw. w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim. Autor ponad 150 publikacji z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i kognitywistyki w tym siedmiu indywidualnych książek i współredagowanych 9 tomów zbiorowych. Prorektor ds. Programów i Jakości Kształcenia UŁ w kadencji 2012-2016.

Piotr Pustelnik
Alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum; doktor inżynierii chemicznej, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; w latach 2001-2007 redaktor naczelny magazynu turystyki górskiej „n.p.m.", od 2016 r. prezes Polskiego Związku Alpinizmu. We wrześniu 2017 r. ukazała się jego autobiografia Ja, pustelnik.

Renata Kim
dziennikarka związana z tygodnikiem „Newsweek" (szefowa działu „Społeczeństwo") oraz portalem Onet.pl, gdzie prowadzi m.in. magazyn „Onet Opinie". Wcześniej związana z „Wprost", „Przekrojem", „Dziennikiem" oraz wieloma rozgłośniami radiowymi: RMF FM, PR3 i Sekcją Polską BBC. Autorka wywiadów książkowych z Jackiem Poniedziałkiem (Wyjście z cienia) oraz z Andrzejem Żuławskim (Ostatnie słowo). Aktywnie działa na rzecz praw kobiet i mniejszości seksualnych. Prywatnie entuzjastka sportu – biegaczka i zawodniczka Taekwondo.

Kuba Galczak
Materiał Teatru
20 lutego 2020

Książka tygodnia

Trailer tygodnia