O żydowskiej sztuce scenicznej

"Polska "Szulamis". Studia o teatrze polskim i żydowskim" - aut. Anna Kuligowska-Korzeniewska - AT

Wyrażam swoje najwyższe zadowolenie, że inicjatorka badań nad teatralną sztuką żydowską – prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, po­wstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość naukową mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycz­nych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny. Nie mam wątpliwości, że tom stanowić będzie ważną pozycję naukową i przyczyni się do po­pularyzacji dziejów teatru żydowskiego w Polsce.
Prof. dr hab. Eleonora Udalska

(-)
Materiał Wydawnictwa
20 maja 2019

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia