„Obserwatorium Artystyczne Entrée” w Chorzowie

Zgłoszenia tylko do 31 października!

Projekt Entrée przygotowany jest z myślą o artystach niezależnych, twórcach form teatralnych, takich jak spektakl, performance, teatr tańca, spektakl muzyczny, czy happening. Obserwacja, promocja i wspieranie najciekawszych zjawisk na niezależnej scenie teatralnej oraz kształtowanie aktywnego środowiska twórczego-oto jego główne cele.

Projekt ma formę konkursu, podczas którego interdyscyplinarne jury dokona przeglądu nadesłanych materiałów wizualnych. Następnie zostanie wyłoniona grupa finalistów, którzy zaprezentują się w przestrzeni Małej Sceny Teatru Rozrywki, w trakcie pięciodniowego przeglądu.
Nagrodą dla zwycięzcy jest półroczna rezydencja na Małej Scenie Teatru Rozrywki połączona z profesjonalną produkcją premierowego spektaklu, jego prezentacją i promocją. Finał trzeciej edycji już 13-17 listopada 2012r.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami określonymi w regulaminie na adres:

Stowarzyszenie Teatralne Entrée
41-500 Chorzów, ul. Konopnickiej 1  z dopiskiem " Projekt Entrée 3"

(-)
Materiał Organizatora
27 października 2012

Książka tygodnia

W trzech zdaniach. Notatki z lat 2018-2019
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski

Trailer tygodnia

„Viva La Mamma" - reż....
Roberto Skolmowski