Od renesansu do współczesności

50-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej

We wrześniu Warszawska Opera Kameralna, jedna z najbardziej cenionych instytucji muzycznych w Polsce, obchodzić będzie półwiecze istnienia. Obchody jubileuszu WOK rozpoczną się 12 września premierą opery "La Voix humaine" Francisa Poulenca

Dwunastego września minie dokładnie 50 lat od daty pierwszej premiery WOK. W Teatrze w Starej Pomarańczami w Łazienkach Królewskich wystawiono wówczas operę "La serva patrona" Giovanniego Battisty Pergolesiego.

Założycielem i dyrektorem WOK jest do dzisiaj Stefan Sutkowski, który z wielką determinacją, poświęceniem i kompetencją prowadzi tę placówkę. W siedzibie WOK, od 1984 roku w pałacyku przy al. Solidarności 76b (byłej siedzibie teatru STS), i w innych historycznych miejscach przez 50 lat wystawiane były opery i inne dzieła muzyczne pochodzące z rożnych epok - od renesansu i baroku do czasów współczesnych.

Z czasem Stefan Sutkowski zrealizował wielką ideę. Niezależnie od bieżącego repertuaru zorganizował Festiwal Mozartowski, w ramach którego wystawiane są wszystkie dzieła operowe W.A. Mozarta. W tym roku, na przełomie czerwca i lipca, festiwal odbył się po raz 21. Obok tej znanej już w świecie imprezy w WOK odbywają się festiwale i przeglądy oper innych wielkich kompozytorów muzyki dawnej: Claudia Monteverdiego, G.F. Haendla, Gioacchina Rossiniego i innych.

W czasie 50 lat istnienia WOK miało miejsce ponad 220 premier operowych, w tym kilkadziesiąt powstałych specjalnie na zamówienie teatru. Nakładem teatru i działającej przy nim Fundacji Pro Musica Camerata zostało wydanych ponad 50 płyt z nagraniami muzyki polskiej. Teatr dopracował się własnego znakomitego zespołu orkiestrowego, grającego na instrumentach dawnych, oraz świetnych solistów, reżyserów i scenografów.

Stefan Sutkowski przykładał zawsze wielką wagę do propagowania dawnej i współczesnej muzyki polskiej. Wraz ze współpracownikami odnajdywał w polskich i europejskich archiwach państwowych i prywatnych rękopisy muzyki staropolskiej, które uchodziły za zaginione. Po starannym opracowaniu i rekonstrukcji dzieła te były wystawiane w teatrze i nagrywane na płytach. Często też były wykonywane podczas zagranicznych podróży WOK do wielu krajów świata. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby stwierdzić, jak wielkie znaczenie miało to dla utwierdzania tożsamości i ciągłości tradycji naszej kultury. Działania te przyczyniały się także do propagowania polskiej muzyki za granicą.

W WOK zawsze panowała i panuje nadal atmosfera kultu dla wyrafinowanej europejskiej i polskiej tradycji muzycznej. Przedstawienia specjalnie zamówionych współczesnych dzieł operowych, skomponowanych przez znanych twórców, nic mają tu charakteru jałowych eksperymentów, jak to często bywa w innych teatrach. Dyrektor Sutkowski dba bowiem, żeby muzyczna tradycja i współczesność wzajemnie się inspirowały. Każdej premierze i festiwalom w WOK towarzyszy pięknie wydany program w języku polskim i angielskim. Publiczność przychodzącą do tego teatru oraz obsługujących ją przedstawicieli mediów można traktować jako członków pewnego rodzaju ekskluzywnego klubu w dobrym tego słowa znaczeniu.

Obchody jubileuszu Warszawskiej Opery Kameralnej rozpoczną się 12 września premierą opery "La Voix humaine" Francisa Poulenca. Premiera ta zainauguruje jubileuszowy Festiwal Oper Kameralnych XX i XXI wieku, a więc utworów napisanych przez kompozytorów współczesnych. W programie tej imprezy, która potrwa do końca marca 2012 roku, znajdzie się 12 oper, w tym siedem specjalnie zamówionych przez Stefana Sutkowskie-go. Następnym punktem jubileuszu teatru będzie kolejny Festiwal Mozartowski, który odbędzie się od 15 czerwca do 26 lipca przyszłego roku.

Szczegółowe programy imprez teatru można znaleźć na stronie www.operakameralna.pl.

Mirosław Winiarczyk
Idziemy
27 sierpnia 2011

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia

Kto ukradł jutro?
Olga Ptak
Dlaczego wydałam tę książkę? Bo do ...